Poddanie się przez fundusz egzekucji

Poddanie się przez fundusz egzekucji w trybie art. 777. kpc., zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową, gwarantuje seniorowi wypłatę renty dożywotniej przez fundusz hipoteczny. Na podstawie klauzuli klient otrzymuje szybką egzekucję należności u komornika, nawet w momencie zalegania przez świadczeniodawcę, z opłatą jednomiesięcznej renty.

Na czym polega poddanie się egzekucji?

Zgodnie z treścią artykułu 777. kpc., tytułem egzekucji jest akt notarialny zawierany w obecności notariusza (umowa renty), na mocy którego dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji na rzecz wierzyciela. Oświadczenie to jest zabezpieczeniem klienta, na wypadek sytuacji niewywiązania się przez fundusz z warunków umowy. Dzięki tej klauzuli klient nie musi dochodzić swoich praw do nieruchomości na drodze sądowej, bowiem poddanie się dobrowolne przez Fundusz egzekucji zastępuję wyrok sądu, a ściągnięcie długu następuje niemal natychmiastowo. W celu wyegzekwowania należności jedyną formalnością seniora jest złożenie wniosku o nadanie przez sąd aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności.

Fundusz egzekucyjny gwarancją na zabezpieczenie przyszłości

Dobrowolne poddanie się egzekucji przez fundusz w trybie art. 777. kpc. to:

  • uzyskanie tytułu egzekucyjnego bez konieczności prowadzenia sporu sądowego
  • sprawna egzekucja swoich należności u komornika
801 801 841
Z nami stać Cię na więcej! Sprawdź szczegóły.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji