Częste pytania

Poniżej znajdują się przygotowane przez nas odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,dotyczące Funduszu Hipotecznego Familia.
Jakie warunki muszę spełnić aby uzyskać rentę dożywotnią?

Aby otrzymać rentę dożywotnią wystarczy mieć ukończone 65 lat oraz posiadać prawo własności nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Renta dożywotnia skierowana jest do osób, które chcą uzyskać regularne dodatkowe pieniądze do emerytury z nieruchomości. Mieszkanie na które pracowałeś całe życie teraz może zarabiać na Ciebie!

Czy korzystając z renty dożywotniej nie stracę emerytury lub renty z ZUS?

Nie, renta dożywotnia wypłacana przez Fundusz Hipoteczny Familia jest niezależna od świadczeń z ZUS i otrzymywanych zasiłków. Uzyskanie renty dożywotniej nie ma wpływu na emeryturę i emerytura będzie wciąż wypłacana tak jak dotychczas. Renta dożywotnia to doskonały sposób na uzupełnienie emerytury o dodatkową, stałą, nieopodatkowaną kwotę wypłacaną dożywotnio.

Ile mogę otrzymać z wypłacanej renty dożywotniej?

Wypłacana wysokość renty dożywotniej zależy od wieku, płci oraz wartości nieruchomości.Wyliczenia są oparte o tabele dalszego trwania życia publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, a wyceny wartości lokalu dokonuje niezależny, licencjonowany rzeczoznawca majątkowy. Fundusz Hipoteczny Familia wypłaca od 60% do 80% wartości Twojej nieruchomości.

Jeśli moje mieszkanie jest zadłużone, czy mogę nadal skorzystać z renty dożywotniej?

Tak, renta dożywotnia to również doskonały sposób na uregulowanie zadłużenia. Dzięki możliwości uzyskania dodatkowej, jednorazowej kwoty na początku umowy, możliwe jest spłacenie zadłużenia, rozliczenie się z bliskimi, opłacenie operacji, rehabilitacji czy sfinansowanie podróży życia. To od Ciebie zależy na co przeznaczysz wypłacane pieniądze.

Za kilka lat chce udać się do domu spokojnej starości. Co wtedy?

Fundusz Hipoteczny Familia umożliwia wynajmowanie mieszkania i pobieranie z tego tytułu korzyści finansowych. Osoby, które już przystąpiły do Funduszu pobierają rentę dożywotnią oraz również mogą uzyskiwać przychody z najmu. Dzięki temu, pozostawiają sobie możliwość powrotu do swojego mieszkania oraz gdy już zdecydują się na powrót, mają możliwość skorzystania z długoterminowej opieki domowej, w zakresie, którego potrzebują.

Współwłaścicielem mieszkania jest nasza córka. Czy możemy przystąpić do umowy renty dożywotniej?

Tak, jeśli córka przystąpi do umowy z rodzicami. Warto jest podjąć decyzję wspólnie. Rodzice mogą również zadbać o interes córki pozostawiając jej prawo pierwokupu nieruchomości lub zapewnić jednorazowy zastrzyk gotówki. Wszystkie rzeczy ruchome pozostające w mieszkaniu również należą do rodziny.

Jakie są podstawy prawne świadczenia renty dożywotniej wypłacanej przez Fundusz Hipoteczny Familia?

Świadczenie renty dożywotniej jest regulowane przez Kodeks Cywilny art. 903 - art. 906.  Przepisy te mówią o umowach dotyczących świadczenia renty i umowach sprzedaży.
W myśl art. 903 k.c. jedna strona zobowiązuje się umową do dożywotniego wypłacania drugiej stronie renty w gotówce lub rzeczach. Zobowiązanie to wygasa dopiero z chwilą śmierci jednej ze stron. Natomiast art. 906 k.c. stanowi, iż do renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Jaka jest procedura zawarcia umowy renty dożywotniej?

Procedura zawierania umowy jest prosta i podzielona na:
Etap 1: spotkanie z Doradcą Klienta, przedstawienie oferty oraz warunków umowy.
Etap 2: prognoza renty dożywotniej.
Etap 3: wycena nieruchomości przez licencjonowanego rzeczoznawcę
Etap 4: przekazanie Klientom projekt aktu notarialnego.
Etap 5: podpisanie umowy właściwej w kancelarii notarialnej,
Etap 6: Cieszenie się życiem! Między innymi bezpłatne spotkania w Klubie Familia 65+ www.klubfamilia65.pl.

Czy istnieje limit czasowy wypłat renty dożywotniej?

Nie, taki limit nie istnieje. Nawet jeśli łączna wartość wypłaconej renty przekroczy wartość nieruchomości określonej w umowie, Fundusz Hipoteczny Familia jest zobowiązany do wypłaty świadczenia renty dożywotniej. Renta wypłacana jest do końca życia.

Kto jest zobowiązany do płacenia czynszu?

Fundusz Hipoteczny Familia jest zobowiązany do terminowego opłacania czynszu za nieruchomość. Ponieważ użytkownikiem dożywotnim pozostajesz Ty, czynsz ten będzie rozliczany co miesiąc z Twojej renty. Jeśli Twoja spółdzielnia zdecyduje się na większy remont budynku, koszty podzieli pomiędzy mieszkańców, to będzie to już koszt jedynie po stronie Funduszu.

Czy będę nadal opłacał podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste dla wyodrębnionego mieszkania?

Nie, Fundusz Hipoteczny Familia jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego we własnym zakresie. Ponadto to Fundusz Hipoteczny Familia jest zobowiązany corocznie ubezpieczać lokal na własny koszt.

Czym różni się renta dożywotnia od odwróconego kredytu hipotecznego?

Jedynie renta dożywotnia gwarantuje wypłaty do końca życia i na przykładzie krajów zachodnich wiemy już, że renta dożywotnia przewyższa wypłaty z odwróconego kredytu o od 20% do 40%. Odwrócony kredyt hipoteczny jest świadczeniem wypłacanym tylko przez ściśle określony czas (5-10 lat). Na dzień dzisiejszy żaden bank w Polsce nie oferuje odwróconego kredytu hipotecznego.

Co zyskuję oprócz comiesięcznej wypłaty renty dożywotniej?

Misją Funduszu Hipotecznego Familia jest poprawa jakości życia na emeryturze. Członkowie Familii oprócz renty dożywotniej otrzymują bezpłatny pakiet porad prawnych, pomocy medycznej w nagłych wypadkach, pomocy interwencyjnej w naprawie sprzętu RTV/AGD. Twoja nieruchomość zostanie również ubezpieczona na wypadek powodzi i pożaru oraz innych żywiołów. Ponadto dzięki pomocy Opiekuna Klienta możesz uzyskać wsparcie w pozostałych sprawach.
Renta dożywotnia to spokojne życie na emeryturze bez zadłużeń. Jednorazowa wyższa wypłata umożliwia uregulowanie zadłużenia w spółdzielni, banku lub w stosunku do osób bliskich, skorzystania z długoterminowej opieki domowej (usług opiekuńczych w domu), czy też usług pochówku.

A może przepisać mieszkania na sąsiadkę, w zamian za opiekę? Znam ją od lat.

Fundusz Hipoteczny Familia jest profesjonalną instytucją, która została powołana do wypłaty renty dożywotniej. Umowy zawierane przez Fundusz Hipoteczny Familia zapewniają bezpieczeństwo a szeroki zakres usług umożliwia dostosowanie oferty opieki do Twoich potrzeb. Dajemy możliwość skorzystania z długoterminowej opieki i pomocy domowej. Po przystąpieniu do Funduszu, to Ty decydujesz z jakiego zakresu pomocy chcesz skorzystać i jak często. Od zwykłych czynności pomocy domowej (sprzątanie, gotowanie, prasowanie itp.) po specjalistyczną pomoc medyczną, pielęgniarską i rehabilitacyjną. Zawsze możesz zmienić osobę, z której usług nie jesteś zadowolony – Familia czuwa nad odpowiednim doborem wykwalifikowanych pracowników i opiekunek.

Jakie są postanowienia ogólne umowy renty dożywotniej?

Umowa renty dożywotniej podpisywana jest formie aktu notarialnego przed notariuszem. Notariusz jako osoba zaufania publicznego stoi na straży bezpieczeństwa zawieranych umów oraz chroni prawa i interesy obu stron. Członkowie Funduszu otrzymują rentę dożywotnią płatną do 10 dnia każdego miesiąca, która będzie corocznie waloryzowana.

Fundusz Hipoteczny Familia Twoje bezpieczeństwo traktuje priorytetowo więc ustanawia na Twoją rzecz prawo dożywotniego użytkowania i hipotekę umowną na 100% wartości Twojego lokalu. Oznacza to, że stawiamy do Twojej dyspozycji Twój lokal na wypadek niewypłacalności Funduszu.

Dlaczego spośród innych Funduszy, miałbym wybrać Fundusz Hipoteczny Familia?

Osoby należące do Funduszu Hipotecznego Familia mają zagwarantowaną spokojną i pewną przyszłość. Jedynie Fundusz Hipoteczny Familia zabezpiecza Klienta zgodnie z trzema filarami renty dożywotniej poprzez ustanowienie dożywotniego użytkowania, które gwarantuje zamieszkanie w lokalu do końca życia, ustanowienie hipoteki umownej na 100% wartości nieruchomości, która daje możliwość odzyskania mieszkania oraz zapis o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, który umożliwia szybką egzekucję u komornika należności w sytuacji zalegania przez Fundusz już z wypłatą jednomiesięcznej renty.

Jak mogę zadbać o swój pochówek?

Zdajemy sobie sprawę, że uporządkowanie spraw materialnych jak i zaplanowanie odejścia jest dla Państwa bardzo ważne. W trosce o Państwa spokój oraz jak najłagodniejsze przejście przez trudne chwile dla bliskich, nasi partnerzy przygotowali dla Państwa zakres usług obejmujących planowanie pogrzebu, kompleksowe usługi pogrzebowe, opiekę nad grobem. Klienci Funduszu Familia otrzymują lepszą od rynkowej ofertę cenową. Koszt usługi może zostać rozliczony z zasiłku pogrzebowego czy też sfinansowany z np. z renty dożywotniej.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji