Prawo dożywotniego użytkowania

Renta dożywotnia to produkt finansowy dostępny w Polsce od wielu lat. Jest świadczeniem wypłacanym dożywotnio osobom które ukończyły 65 rok życia, które posiadają na własność mieszkanie. Dzięki umowie zawieranej z funduszem hipotecznym właściciel nieruchomości zapewnia sobie dożywotnie, comiesięczne i stałe dofinansowanie.

Prawo dożywotniego użytkowania nieruchomości - formalności

W ramach oferty renty dożywotniej klient, przenosi prawo własności do nieruchomości na fundusz. Fundusz natomiast ustanawia prawo dożywotniego użytkowania wraz z wpisem do księgi wieczystej w dziale III. Prawo to jest dożywotnie i niezbywalne. Klient użytkuje mieszkanie tak jak dotychczas i dodatkowo uzyskuje stałe środki finansowe, które może przeznaczyć na dowolny cel.

Ubezpieczenie i podatek od nieruchomości stają się obowiązkiem funduszu, a nie seniora. Zawierana umowa nie uwzględnia możliwości spadkobrania. Jednak klient może zapisać w niej określoną kwotę, którą przekazuje swoim spadkobiercom. Wówczas firma, z chwilą śmierci seniora zobowiązana jest ją wypłacić.

Korzyści z prawa do dożywotniego użytkowania

Dzięki prawie do dożywotniego użytkowania klient zyskuje:

801 801 841
Z nami stać Cię na więcej! Sprawdź szczegóły.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji