Relacje Inwestorskie

  • WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

    Zarząd Spółki pod firmą FUNDUSZ HIPOTECZNY „FAMILIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pl. Przymierza 6, 03-944 Warszawa.

  • Niniejszym zawiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fundusz Hipoteczny Familia S.A. z siedzibą w Warszawie odbędzie się 18 marca o godz. 15:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Mieloch w Warszawie, ul. Grzybowska 87.

  • Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowana do 31.03.2020 r.

Skontakuj się z nami

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji