Niskie świadczenia emerytalne i rentowe zmuszają seniorów do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu. Ci, którzy nie chcą wrócić na rynek pracy, mogą skorzystać z rozwiązań, jakimi są przepisanie mieszkania w zamian za rentę lub przepisanie mieszkania za dożywotnią opiekę.

Na czym polega przepisanie mieszkania w zamian za dożywotnią opiekę?

Seniorzy mogą korzystać z wielu produktów finansowych, w tym zdecydować się na odwróconą hipotekę. Chociaż w Polsce formalnie odwrócona hipoteka dopuszczona jest w modelu kredytowym i sprzedażowym (renta dożywotnia), to na rynku dostępne są produkty jedynie z tej drugiej kategorii.

Przekazanie mieszkania w zamian za dożywotnią opiekę polega na zbyciu mieszkania lub domu na rzecz wskazanej osoby, która zobowiązuje się do dożywotniej opieki nad seniorem. Jego obowiązkiem jest przyjęcie seniora – zbywcy nieruchomości jako domownika i zapewnienie odpowiedniej pomocy. Co ważne, w umowach zazwyczaj nie pojawiają się precyzyjne informacje, jak taka opieka ma wyglądać.

Przekazanie mieszkania w zamian za dożywotnią opiekę oznacza, że senior będzie otrzymywał wsparcie, a jednocześnie będzie mógł nadal przebywać w swoim mieszkaniu czy domu. To gwarantuje mu ustanowiona na jego rzecz dożywotnia służebność mieszkania.

Na czym polega renta dożywotnia, czyli przepisanie mieszkania za rentę?

Przepisanie mieszkania za rentę polega na podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego, na mocy którego senior przekazuje prawo do własności mieszkania w zamian za dożywotnią rentę. Co ważne, senior oprócz wypłacania renty, zachowuje prawo do mieszkania w nieruchomości do swojej śmierci.

Jak wysoka jest renta dożywotnia? Zależy to od wielu czynników, w tym przede wszystkim wieku seniora i wartości nieruchomości. Aby obliczyć orientacyjną wysokość świadczenia, można skorzystać z kalkulatora renty dożywotniej zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Warto przy tym wiedzieć, że renta dożywotnia jest:

  • świadczeniem niezależnym od renty czy emerytury – korzystanie z renty dożywotniej nie spowoduje, że renta czy emerytura przestaną być wypłacane,
  • co roku waloryzowana – dzięki waloryzacji renta dożywotnia zachowuje realną wartość w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług,
  • nieopodatkowana – podpisanie umowy o rentę dożywotnią nie generuje przychodu z faktu przekazania nieruchomości funduszowi hipotecznemu.

Przepisanie mieszkania za rentę – na co jeszcze może liczyć senior?

Fundusz Hipoteczny Familia proponuje seniorom przepisanie mieszkania nie tylko za wsparcie finansowe. Oferta może mieć szerszy charakter, ponieważ osoby, które podpisały umowę o rentę dożywotnią, mogą skorzystać z przygotowanego z myślą o nich pakietu opiekuńczego. W jego ramach senior może liczyć na:

  • bezpłatny pakiet porad prawnych – daje on poczucie bezpieczeństwa, gdyż w razie konieczności można szybko skonsultować się ze specjalistami,
  • pomoc medyczną w nagłych przypadkach – w razie potrzeby skorzystania z pomocy medycznej senior może liczyć na niezbędną pomoc,
  • pomoc w naprawie sprzętu RTV i AGD – sprzęt domowy bywa zawodny, a dzięki dedykowanemu wsparciu senior nie będzie musiał organizować naprawy we własnym zakresie.

Seniorzy, którzy chcą odciążyć swoich bliskich w zakresie organizacji pochówku, mogą również zamówić kompleksową usługę pogrzebową.