Wniosek o przeliczenie emerytury może złożyć każdy emeryt, który chce sprawdzić, czy przysługuje mu większe świadczenie, na przykład dzięki zarobkom pochodzącym z pracy dodatkowej. Ponowne przeliczenie emerytury nie jest jednak jedynym sposobem na zwiększenie wysokości otrzymywanych świadczeń. Wyjaśniamy, kto może starać się o przeliczenie emerytury i jak wypełnić wniosek w tej sprawie oraz podpowiadamy, gdzie szukać dodatkowych pieniędzy dla seniorów.

Komu przysługuje przeliczenie emerytury?

Prawo do emerytury w Polsce przysługuje każdej kobiecie po ukończeniu 60. roku życia oraz mężczyźnie po ukończeniu 65. roku życia, którzy podczas pracy zawodowej odprowadzali przynajmniej jedną składkę emerytalną. Wysokość przyznanej emerytury uzależniona jest od wysokości opłacanych składek oraz okresu, przez który były one odprowadzane. Gwarantowaną emeryturę w minimalnej kwocie otrzymują seniorzy, którzy mogą wykazać minimum 20-letni staż pracy w przypadku kobiet oraz 25-letni staż pracy w przypadku mężczyzn. Trzeba jednak mieć na uwadze, że oferowana przez ZUS kwota podstawowa jest niewielka i często nie wystarcza na podstawowe potrzeby.

Przeliczenie emerytury to rozwiązanie polecane w kilku przypadkach – przede wszystkim gdy senior pracuje na emeryturze. Do ZUS warto złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury również w takich sytuacjach, jak:

 • przedłożenie zaświadczenia z uczelni udowadniającego ukończenie studiów;
 • udokumentowanie nowych zarobków po osiągnięciu wieku emerytalnego;
 • przedłożenie dowodów o wcześniejszych zarobkach, które nie zostały dotychczas udokumentowane, na przykład z powodu zagubienia dokumentacji lub likwidacji zakładu pracy;
 • przyjęcie nowych, korzystniejszych tablic prognozujących średnią długość życia do przeliczania emerytury (druk o ponowne przeliczenie emerytury w tym przypadku mogą złożyć tylko osoby, które otrzymały emeryturę na nowych zasadach i wnioskowały o emeryturę stosunkowo późno);
 • uwzględnienie okresu urlopów wychowawczych, które zgodnie z nowymi zasadami zaliczane są do okresu składkowego.

Praca na emeryturze a przeliczenie emerytury

Seniorzy, którzy chcą zwiększyć wysokość uzyskiwanych dochodów, często decydują się na pracę na pół etatu lub podejmują inne formy zarobkowania. Pracujący seniorzy, składając wniosek ERPO, czyli o ponowne przeliczenie emerytury, mogą więc w ten sposób podbudować swój domowy budżet, a po drugie mają szansę na podwyższenie otrzymywanych świadczeń.

Co bardzo ważne, osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, nie mają ograniczeń w podejmowaniu dodatkowej pracy zarobkowej. Senior może podjąć pracę na dowolnej umowie, ponieważ przeliczenie emerytury uwzględnia każdą formę legalnego zatrudnienia. Bez ograniczeń do emerytury może dorabiać również:

 • osoba pobierająca rentę inwalidy wojennego i wojskowego,
 • osoba pobierająca rentę rodzinną po osobie wymienionej w pierwszym punkcie.

starsze małżeństwo wypełnia wniosek o przeliczenie emerytury

Jednak osoby, które zastanawiają się, jak przeliczyć emeryturę, ale przeszły na wcześniejszą emeryturę pomostową, nie mogą swobodnie dorabiać do świadczenia. Obowiązują tutaj pewne ograniczenia, które dotyczą także rencistów pobierających rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną (z wyjątkiem wspomnianych przypadków). Aby zwiększyć wysokość emerytury, w takich okolicznościach warto rozważyć inne rozwiązanie. Renta dożywotnia to sposób na podwyższenie świadczeń dla wszystkich seniorów posiadających własną nieruchomość, ziemię lub inny majątek. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Jak zabezpieczyć się na starość?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury – jak wypełnić i gdzie złożyć?

Wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury stanowi podstawę do rozpoczęcia całej procedury. Jego wypełnienie nie jest skomplikowane, a w kwestionariuszu należy podać:

 • dane wnioskodawcy,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • dane dotyczące świadczenia, w sprawie którego składany jest wniosek,
 • zakres wniosku – według wypunktowanej listy.

Wniosek ERPO o ponowne obliczenie emerytury jest dostępny na stronie internetowej ZUS-u.

Pracujący emeryt może zdecydować się na złożenie wniosku w określonych ramach czasowych, a ponowne przeliczenie emerytury jest możliwe jedynie co jakiś czas. Ile razy można przeliczyć emeryturę? W przypadku nowej emerytury, z kolejnymi wnioskami o przeliczenie można występować w odstępach rocznych. Przy starej emeryturze natomiast świadczenie można przeliczać co kwartał kalendarzowy. Należy jednak mieć na uwadze, że złożenie wniosku o przeliczenie emerytury nie jest równoznaczne z jej podwyższeniem.