Oddanie seniora do domu opieki to trudna decyzja, z którą mierzy się wielu opiekunów. Warto jednak do tego tematu podejść z dużą dozą wyrozumiałości – zarówno dla osoby starszej, jak i osób obarczonych opieką. Pobyt w domu seniora daje gwarancję profesjonalnej opieki świadczonej przez wykwalifikowany personel, a dodatkowym atutem jest kontakt z rówieśnikami. Dzięki temu osoba starsza może poczuć się dobrze w nowym środowisku. Jak umieścić osobę starszą w domu opieki, aby zrobić to delikatnie i z wyczuciem?

Jak oddać starszą osobę do domu opieki?

Oddanie osoby starszej do domu opieki to trudny moment, jednak w wielu przypadkach jest niezbędne. W szczególności dotyczy to osób chorych w podeszłym wieku, które wymagają całodobowej opieki, osób niepełnosprawnych oraz tych, które nie są już w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W wielu przypadkach dzieciom lub opiekunom trudno jest samodzielnie zapewnić seniorom pełną i profesjonalną opiekę, dlatego warto zdać się na pomoc osób wykwalifikowanych. Ważne, aby wytłumaczyć swoją decyzję seniorowi i spróbować pozytywnie go nastawić do nadchodzącej zmiany.

Podczas poszukiwania idealnego miejsca należy skupić się na placówce, która jest w stanie uwzględnić wszystkie potrzeby i oczekiwania osoby starszej, aby czuła się tam dobrze. Warto wypytać kierownika i personel placówki o świadczone usługi opiekuńcze, warunki zakwaterowania i wyżywienia, plan dnia, dodatkowe zajęcia, np. z psychologiem oraz inne udogodnienia. Wiele na ten temat z pewnością będą mieli do powiedzenia także sami pensjonariusze. Tematem, którego nie należy pomijać, są koszty, dlatego należy ustalić ile kosztuje pobyt w prywatnym domu opieki i analogicznie, ile zapłacimy w placówce publicznej. Koszty niestety często bywają dotkliwe, dlatego warto już wcześniej pomyśleć, jak zabezpieczyć się na starość.

Umieszczenie osoby starszej w domu opieki – jak zadbać o komfort seniora?

Wiele osób zastanawiających się jak umieścić starszą osobę w domu opieki, martwi się przygotowaniem swojego podopiecznego do czekającej go zmiany. Ważne jest przede wszystkim wsparcie emocjonalne na każdym etapie – nie tylko pakowania potrzebnych rzeczy, ale również aklimatyzacji w ośrodku. Częste odwiedziny pomagają seniorowi przetrwać trudne pierwsze dni, które wiążą się z całkowicie nowym otoczeniem, zmianą codziennej rutyny oraz emocjami towarzyszącymi opuszczeniu domu. Nie można dopuścić do sytuacji, w której osoba starsza poczuje się opuszczona, co negatywnie wpływa na psychikę seniora. W wielu ośrodkach można liczyć też na wsparcie psychologa, które jest cenną pomocą dla rodzin.

oddanie osoby starszej do domu opieki

Oddanie osoby starszej do domu opieki a formalności

Pierwszym krokiem w kierunku załatwienia domu opieki jest zgłoszenie swojego podopiecznego do wybranej placówki. Zarówno publiczne, jak i prywatne domy opieki mają ograniczoną ilość miejsc dla podopiecznych, dlatego w wielu przypadkach osoby starsze muszą zaczekać na wolne miejsce. Często czas oczekiwania w placówkach prywatnych jest zdecydowanie krótszy od tego w państwowych domach opieki. W przypadku tych drugich konieczne jest także złożenie stosownego wniosku, który pozwala wpisać seniora na listę oczekujących. Wiele placówek prywatnych nie wymaga tego typu dokumentów.

Aby zgłosić seniora do wybranej placówki prywatnej, należy udać się do domu opieki wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Jak oddać osobę starszą do domu opieki? Należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty,
  • legitymację ZUS lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia seniora (można je uzyskać od lekarza rodzinnego),
  • dokumentację medyczną osoby starszej.

W prywatnych domach opieki wszelkie formalności regulowane są na drodze cywilno-prawnej. Konieczne jest więc podpisanie umowy pomiędzy opiekunem seniora a wybraną placówką. Dokument szczegółowo określa wszystkie zasady i warunki pobytu oraz związane z nim koszty. Zanim podpiszemy umowę, należy się z nią dokładnie zapoznać. Szczególną uwagę warto zwrócić na zakres usług, kwalifikacje personelu oraz zakres odpowiedzialności, jaką bierze na siebie wybrana placówka.

W wielu przypadkach emerytura nie pokrywa kosztów opieki oraz zakupu lekarstw, co stanowi duży problem dla opiekuna chcącego ubiegać się o miejsce dla seniora w domu opieki. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być odwrócona hipoteka. Polega ona na zawarciu umowy ze sprawdzoną instytucją, która w zamian za przekazanie nieruchomości seniora, będzie wypłacała mu co miesiąc określoną w umowie kwotę. Taka renta dożywotnia pozwala odciążyć opiekuna oraz sprawia, że dobry dom opieki jest w zasięgu ręki osoby starszej.