Oddanie osoby starszej do domu opieki to zawsze niezwykle trudna decyzja. Warto jednak pamiętać, że jest to miejsce z dostępem do specjalistycznego sprzętu, zajęć terapeutycznych oraz wykwalifikowanego personelu opiekuńczego. Kompleksowa opieka nad seniorami wiąże się niestety z pewnymi kosztami. Prywatne domy opieki mają swój cennik, który jest ustalany indywidualnie przez każdą placówkę. Sprawdź, jaki jest koszt pobytu w prywatnym domu opieki.

Co składa się na cenę za prywatny dom opieki?

Prywatny dom seniora ustala ceny na podstawie zakresu świadczonych usług, standardu ośrodka, lokalizacji oraz świadczeń dodatkowych. W oferowaną kwotę zazwyczaj wliczona jest opłata za zakwaterowanie w pokoju jedno- lub kilkuosobowym, wyżywienie dopasowane do potrzeb seniora, specjalistyczną opiekę świadczoną przez wykwalifikowany personel, zajęcia dodatkowe i terapeutyczne czy spotkania z psychologiem. Zakres usług świadczonych przez prywatne domy opieki może różnić się między sobą, co wpływa na oferowane ceny pobytu.

Od czego zależą ceny w domach seniora?

Każdy prywatny dom seniora swój cennik ustala na podstawie zakresu świadczonych usług. Nie ulega wątpliwości, że koszty w znacznym stopniu wpływają na wybory rodzin lub opiekunów zastanawiających się jak załatwić dom opieki dla starszej osoby. Ceny poszczególnych placówek mogą różnić się w zależności od:

  • standardu obiektu,
  • ilości miejsc w pokoju,
  • lokalizacji – domy opieki ustalające swoje ceny na podstawie lokalizacji biorą pod uwagę odległość od większych miast, zieleń czy dojazd,
  • rodzaju wyżywienia,
  • zakresu usług,
  • oferowanych zajęć dodatkowych,
  • opieki psychologicznej.

Naturalnie powyższych usług i zmiennych może być więcej, w zależności od standardu ośrodka.

Co ważne, większość domów opieki dla osób starszych świadczy swoje usługi całodobowo. Wiele z nich jest także elastyczna, umożliwiając opłacenie pobytu stałego lub czasowego, np. dziennego, miesięcznego lub kilkumiesięcznego, kiedy opieka nad seniorem w domu nie jest możliwa. Co ważne, prywatny dom opieki oferuje ceny za pobyt stały, które zazwyczaj są niższe od pobytu czasowego.

Ile kosztuje pobyt w prywatnym domu seniora?

Koszt prywatnego domu opieki – jak sfinansować pobyt?

W przypadku prywatnych domów opieki dla seniorów całość kosztów pokrywana jest przez pensjonariusza lub jego rodzinę. Wiąże się to ze znacznie większym obciążeniem finansowym niż w przypadku placówek publicznych, ale też znacznie lepszą jakością opieki oraz krótszym terminem oczekiwania na wolne miejsce. Prywatny dom opieki mający swój cennik uwzględnia ustaloną kwotę w umowie, która stanowi dokument potwierdzający zobowiązanie. Koszty utrzymania osoby starszej w tego typu ośrodkach zaczynają się obecnie od 2500-3000 zł miesięcznie. Niestety wysokość emerytury zazwyczaj nie pokrywa tej kwoty, dlatego konieczne jest poszukiwanie innych rozwiązań.

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie dodatkowych środków na umieszczenie osoby starszej w prywatnym domu opieki. Podstawowym źródłem dochodu jest ZUS, który wypłaca seniorowi emeryturę za przepracowane lata. Jak wspominaliśmy, kwota ta niejednokrotnie niestety nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów.

O dodatkowe środki można ubiegać się także w urzędzie gminy lub miasta. Wymaga to przemyślanego wypełnienia wniosku. Dofinansowanie przysługuje w tym przypadku seniorowi, który wymaga stałej, całodobowej opieki medycznej. W praktyce skierowane jest więc tylko do osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Do wniosku należy dołączyć dokumentację finansową, która udowadnia, że osoba starsza nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów związanych z pobytem w placówce. Zdarza się również, że miasto lub gmina otrzymuje na ten cel dodatkowe pieniądze ze środków unijnych.

Ubieganie się o dofinansowanie od państwa jest czasochłonne, a niestety często również bezowocne. Prywatny dom opieki dla osób starszych i oferowany przez niego cennik mogą więc wciąż być problematyczne. Na szczęście i tutaj jest rozwiązanie, którym jest odwrócona hipoteka. Co to takiego? Polega ona na przekazaniu praw do swojej nieruchomości sprawdzonej instytucji, która w zamian zobowiązuje się do comiesięcznego wypłacania dodatkowych, stosunkowo wysokich środków dla seniora. Renta dożywotnia stanowi pokaźny zastrzyk gotówki, który pozwala osobie starszej godnie żyć – bez obaw, że zabraknie mu pieniędzy na opłaty, jedzenie, lekarzy, leki, sprzęt medyczny, a także pobyt w ośrodku opieki. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Czym jest renta dożywotnia za mieszkanie? Warto się z nim zapoznać.