Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to dodatkowe świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą seniorom spełniającym określone warunki. Często terminy są ze sobą mylone i niewielu zdaje sobie sprawę z kluczowych pomiędzy nimi różnic. Komu przysługuje świadczenie i ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku? Podpowiadamy.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny – czym się różnią?

Przez wiele lat to właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych był odpowiedzialny za wypłacanie tych dwóch świadczeń. Stąd może wynikać tendencja do mylenia pojęć. Czynnikiem różniącym zasiłek a dodatek pielęgnacyjny jest instytucja, która odpowiedzialna jest za wypłacanie dodatku. Pierwszym z nich dalej zajmuje się ZUS, natomiast obowiązek wypłaty drugiego przejął wójt czy burmistrz, co oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone przez gminę.

Należy jednak pamiętać, że świadczeń nie można pobierać jednocześnie. Jeśli senior pobiera zasiłek pielęgnacyjny. to nie może korzystać z dodatku pielęgnacyjnego. A co w przypadku, kiedy osoba starsza spełnia warunki do pobierania zarówno jednego, jak i drugiego świadczenia? Niestety w takiej sytuacji senior będzie zobligowany wybrać, czy woli otrzymywać zasiłek, czy dodatek. Najczęściej decyzja pada na świadczenie o wyższej wartości.

Zasiłek pielęgnacyjny – dla kogo i jaka jest jego wysokość?

Na ogół zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków, które wynikają z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania. Jednakże świadczenie przysługuje każdej osobie, która ukończyła siedemdziesiąt pięć lat. Wypłata należy się zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i seniorom spełniającym warunek wymaganego wieku.

Ile więc wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku? Kwota zasiłku nie ulega corocznej waloryzacji. Wypłacana wysokość weryfikowana jest natomiast co każde trzy lata. Następna weryfikacja ma mieć miejsce w 2024 roku. Obecnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł, a jej wartość nie uległa zmianie od 1 stycznia 2019.

Aby osoba starsza otrzymała świadczenie, musi ona złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Nie jest on uzależniony od kryterium dochodowego i majątkowego, a prawo do jego pobierania mają także obcokrajowcy. Co więcej, świadczenie wypłacane jest co miesiąc i nie podlega opodatkowaniu.

Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi?

Aby dostać dodatek pielęgnacyjny, osoba składająca wniosek musi uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające, że całkowicie nie jest zdolna do pracy i samodzielnej egzystencji. Jednakże tak jak w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego, mogą o nie także ubiegać się osoby starsze, które ukończyły 75. rok życia i są uprawnione do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych.

Warto jednak pamiętać, że dodatek nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury, które przebywają w zakładzie leczniczym czy opiekuńczym. Od tego punktu jest jedno odstępstwo. Jeśli emeryt przebywa poza instytucjami przez więcej niż dwa tygodnie, wtedy dostanie świadczenie.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego co roku jest waloryzowana, czyli jego kwota ulega zmianie każdego roku oraz nie jest zależna od kryterium majątkowego. Od pierwszego marca 2022 roku emeryci dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu zyskują dodatkowo 256,44 zł. To świadczenie również wypłacane jest co miesiąc i jest wolne od podatku dochodowego.

Osoba starsza, która ukończyła 75 lat, automatycznie zyskuje prawo do dodatku, który zostanie przyznany „z urzędu”. Dla seniorów oznacza to, że nie muszą osobiście składać wniosków czy wysyłać ich pocztą. Będzie on wypłacany wraz z emeryturą. Jeśli wcześniej pobierałeś zasiłek pielęgnacyjny, a teraz został Ci przyznany dodatek, musisz ten fakt zgłosić do odpowiedniego organu, gdyż świadczeń nie można pobierać jednocześnie.

Małżeństwo sprawdzające wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Jak napisać wniosek o zasiłek i dodatek pielęgnacyjny?

Jak napisać wniosek i gdzie go złożyć? W przypadku zasiłku konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do jednej z instytucji gminnych, która jest odpowiedzialna za realizację świadczeń rodzinnych na jej terenie. Z reguły jest to ośrodek pomocy społecznej. Jeśli w Twojej okolicy nie ma takiej jednostki, wtedy pismo można także złożyć w urzędzie gminy lub miasta. Wzór można pobrać z internetu i wystarczy go wypełnić. Sprawa jest znacznie prostsza w przypadku dodatku pielęgnacyjnego, ponieważ senior nie jest w żaden sposób zobligowany do składania wniosków w żadnej instytucji. Zostanie on mu automatycznie przyznany do emerytury po ukończeniu 75. roku życia.

Zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny dla seniora to nie jedyne sposoby na poprawienie sytuacji finansowej osoby starszej. Renta dożywotnia może skutecznie podnieść standard życia emeryta, zarazem stanowiąc dla niego zabezpieczenie finansowe. Renta dożywotnia skierowana jest do właścicieli nieruchomości i polega na przeniesieniu własności na Fundusz Hipoteczny. W zamian Fundusz Hipoteczny wypłaca comiesięczną rentę dożywotnią. Jednocześnie senior ma zagwarantowane prawo do dożywotniego użytkowania mieszkania i pozostania w nim do końca życia. Tym samym osoba starsza może korzystać z nieruchomości w taki sam sposób jak dotychczas. Kolejnym rozwiązaniem może być ubieganie się o 500 plus dla seniora, czyli dodatek udzielany w ramach programu, który ma wspomóc sytuację finansową starszych ludzi. Co więcej, istnieje także możliwość ponownego przeliczenia emerytury. Ta opcja dotyczy tylko tych, którzy pobierają świadczenia z ZUS-u.