Od 2021 roku osoby starsze, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, mogą liczyć na dodatkowe świadczenia pieniężne. 500 plus dla seniora wypłacane przez ZUS to specjalny dodatek dla emerytów, który ma zapewnić im niezbędne wsparcie w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych. Jak otrzymać 500 plus dla seniora oraz co warto wiedzieć o tym świadczeniu dla osób starszych?

500 plus dla seniorów – ważne zmiany w 2021 roku

Świadczenie 500 plus dla seniora to wsparcie finansowe przyznawane w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ze względu na wysokość kwoty, o którą można się ubiegać, środki te zostały określone jako program senior 500 plus. Dla kogo przysługuje świadczenie oraz skąd pochodzi? Pieniądze wędrują do seniorów z rządowego programu świadczeń rodzinnych, który funkcjonuje od października 2019 roku. Wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie mogą otrzymać nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również seniorzy wymagający dodatkowej opieki.

Program 500 plus dla seniora w 2021 roku przyniósł zmiany, o których warto pamiętać, ubiegając się o pieniądze. Zmienił się przede wszystkim próg dochodowy, który stanowi kryterium do przyznania świadczeń. Modyfikacje w programie 500 plus dla seniora spowodowały niewielkie zmiany w odpowiedzi, komu należy się świadczenie. Kwota górnego progu dochodowego została zwiększona z dotychczasowych 1700 zł do 1772,08 zł brutto. Z kolei kwota maksymalnego dochodu, który uprawnia do otrzymania pełnej kwoty świadczenia, została zmieniona z 1200 zł do 1272,08 zł brutto.

Podsumowując, kto dostanie 500 plus dla seniora? O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają prawa do środków pieniężnych pochodzących z finansów publicznych albo u których suma otrzymywanych świadczeń nie przekracza kwoty 1772,08 brutto. Mówiąc o środkach z finansów publicznych, należy mieć na uwadze emeryturę, rentę oraz inne świadczenia finansowane ze środków publicznych. Pod uwagę natomiast nie bierze się renty rodzinnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

starsze małżeństwo sprawdza, czy przysługuje im 500 plus dla seniora

Jeśli senior pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1272,08 zł, ale jednocześnie nie przekracza 1772,08 zł, wysokość wsparcia będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1772,08 zł i sumą przysługujących danej osobie świadczeń.

Komu należy się 500 plus dla seniorów?

Wiedząc już, komu przysługuje 500 plus dla seniora od 2021 roku, warto poznać również pozostałe warunki, które należy spełnić. Oprócz osób niepełnosprawnych o pieniądze mogą ubiegać się również wspomniane osoby starsze, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji lub które ukończyły 75 lat i są upoważnione do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Jak otrzymać 500 plus dla seniora? Oto kto może ubiegać się o pieniądze:

  • seniorzy, którzy nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale ukończyli 75. rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny,
  • osoby mieszkające w Polsce,
  • osoby posiadające polskie obywatelstwo, prawo pobytu, prawo stałego pobytu w kraju albo zalegalizowany pobyt w Polsce (dotyczy osób spoza UE lub EFTA.

Na wsparcie z budżetu państwa nie mogą natomiast liczyć osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności, jednak również tutaj są wyjątki. O wsparcie finansowe może się ubiegać osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Zdarza się również, że nawet dodatek 500 plus dla seniora i poprawnie złożony wniosek do ZUS mogą nie być wystarczającym zabezpieczeniem finansowym. Warto wtedy zdecydować się na przeliczenie emerytury lub skorzystać z coraz popularniejszego rozwiązania, jakim jest renta dożywotnia. W tym przypadku w zamian za przekazanie zaufanej firmie swojej nieruchomości można uzyskać prawo do dodatkowych, dożywotnich świadczeń pieniężnych, nie tracąc jednocześnie możliwości korzystania z domu lub mieszkania.

Wniosek o 500 plus dla seniora – gdzie znaleźć i złożyć?

Aby skorzystać z omawianego świadczenia, należy złożyć wniosek o 500 plus dla seniora do ZUS. Aby otrzymywać wypłaty w 2021 roku, wnioski o pieniądze można było składać od 1 lutego. Jakie dokumenty na 500 plus dla seniora trzeba dostarczyć do urzędu?

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • dokumenty ważne z punktu widzenia rozpatrywania wniosku (na przykład dokumentacja z ośrodka rehabilitacyjnego).

500 plus dla seniora przyznawane jest osobom, które we właściwym czasie dostarczą do ZUS wymagane dokumenty. Do kiedy należy złożyć wniosek? Nowy okres świadczeniowy w ramach rządowego programu jest bezterminowy, dlatego wniosek można złożyć w każdym momencie, w którym uzyskamy prawo do pobierania świadczenia.