Seniorzy, którzy posiadają mieszkanie, mogą zapewnić sobie dodatkowe środki w postaci renty dożywotniej. Świadczenie to jest wypłacane przez fundusz hipoteczny w ustalonej wysokości. Comiesięczny zastrzyk finansowy będący dodatkiem do już otrzymywanego świadczenia emerytalnego lub rentowego podnosi poziom życia i pozwala zapomnieć o kłopotach finansowych. Czym jest renta dożywotnia, jak wyliczyć jej wysokość i jak starać się o jej przyznanie? Tłumaczymy zasady działania odwróconej hipoteki w modelu renty dożywotniej.

Definicja renty dożywotniej

Czym jest renta dożywotnia? Jest to umowa świadczenia dożywotniego (tzw. odwrócona hipoteka), która polega na tym, że senior przenosi własność nieruchomości na stronę drugą, za co otrzymuje świadczenie wypłacane co miesiąc. Definicja renty dożywotniej nie została wyrażona w przepisach wprost. Mechanizm jej działania opiera się na Kodeksie cywilnym, a dokładnie umowach dożywocia i rent.

W Polsce formalnie odwrócona hipoteka funkcjonuje w dwóch modelach – odwróconego kredytu hipotecznego i renty dożywotniej. Seniorzy, którzy chcą zagwarantować sobie dodatkowe środki, mogą jednak skorzystać wyłącznie z renty dożywotniej, ponieważ aktualnie tylko ten produkt jest dostępny na rynku. Renta dożywotnia za mieszkanie jest bezpieczna – interesy seniora zostają zabezpieczone poprzez umieszczenie adekwatnych wpisów w księdze wieczystej nieruchomości.

Na czym polega renta dożywotnia za mieszkanie?

Renta dożywotnia za mieszkanie to dość prosty produkt finansowy. Senior i fundusz hipoteczny zobowiązują się w umowie do wzajemnych świadczeń na swoją rzecz:

  • senior przenosi własności posiadanej nieruchomości na fundusz hipoteczny, za co otrzymuje co miesiąc ustaloną kwotę pieniędzy do końca życia,
  • fundusz hipoteczny zobowiązuje się wypłacać rentę dożywotnią seniorowi i w zamian staje się właścicielem nieruchomości seniora.

Umowa renty dożywotniej zawierana jest w formie aktu notarialnego, dzięki czemu interesy każdej ze stron są odpowiednio chronione. Mimo przeniesienia własności nieruchomości, senior może dożywotnio korzystać z mieszkania lub domu.

Aby podnieść atrakcyjność swojej oferty, fundusz hipoteczny może też zaoferować seniorowi dodatkowe świadczenia (np. assistance) lub pomoc w spłacie zadłużenia. Najczęściej nie ma też problemu z jednorazową wypłatą większej kwoty, którą senior przeznaczy na dowolny cel.

Ile wynosi renta dożywotnia i od czego to zależy?

Na polskim rynku renta dożywotnia za mieszkanie to produkt oferowany przez fundusze hipoteczne. Są to pozabankowe instytucje działające na rynku finansowym, które specjalizują się w oferowaniu renty dożywotniej. Od czego zależy wysokość kwoty, którą fundusz hipoteczny będzie co miesiąc wypłacał seniorowi? Przy wyliczaniu wartości świadczenia uwzględniane są następujące czynniki:

  • położenie i wartość nieruchomości – im więcej warta jest nieruchomość, tym wyższe świadczenie może liczyć senior,
  • wiek seniora – renta dożywotnia to produkt skierowany do osób, które ukończyły 65 lat,
  • płeć seniora – statystycznie ma ona bezpośredni związek z długością życia.

Aby poznać przybliżoną kwotę renty dożywotniej, można skorzystać z intuicyjnego w obsłudze kalkulatora renty dożywotniej. Wystarczy tylko odpowiedzieć na kilka pytań, a kalkulator wyliczy wysokość świadczenia, jakie fundusz hipoteczny może co miesiąc wypłacać.

Ponieważ po podpisaniu aktu notarialnego fundusz hipoteczny formalnie staje się właścicielem nieruchomości, senior zostaje odciążony z części wydatków, m.in. podatku od nieruchomości, ubezpieczenia lokalu. W dalszym ciągu będzie jednak ponosił opłaty eksploatacyjne, np. za zużytą energię, wodę, czy gaz. Odciążenie z pewnych opłat to także dodatkowa ulga dla budżetu seniora.

Wysoki dodatek do emerytury i dożywotnie zamieszkiwanie lokalu

Renta dożywotnia za mieszkanie gwarantuje seniorowi, że nie będzie musiał on opuścić swojego mieszkania – może w nim przebywać aż do śmierci. Jeżeli senior ma w planach wyprowadzkę np. do rodziny, może wynająć nieruchomość i w ten sposób zyskać dodatkowe źródło dochodu.

Możliwość przebywania seniora w mieszkaniu jest zagwarantowana wpisem w księdze wieczystej. Fundusz hipoteczny zapewnia przy tym swojemu klientowi prywatność, dzięki czemu emeryt lub rencista może w pełni korzystać z nieruchomości, w tym zapraszać gości, czy uprawiać ogródek wokół domu. W kwestii użytkowania mieszkania czy domu nie są wprowadzane żadne ograniczenia, których senior musiałby się obawiać.