Zapewne wielu seniorów zmagających się z częściową utratą słuchu zastanawia się, czy istnieje możliwość uzyskania aparatu słuchowego bez dodatkowych kosztów. Na szczęście Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oferuje program dofinansowania aparatów słuchowych dla seniorów, co pozwala na poprawę jakości życia poprzez przywrócenie zadowalającej funkcji słuchu. Poniżej omówimy kluczowe kwestie związane z uzyskaniem aparatu słuchowego dla seniora za darmo na NFZ.

Czy istnieją darmowe aparaty słuchowe dla seniorów?

Wraz z wiekiem pogarszają się liczne funkcje fizjologiczne, co może powodować trudności w codziennym życiu. W efekcie seniorzy muszą mierzyć się z takimi komplikacjami jak: utrudnione poruszanie się, pogorszenie pamięci, słuchu, wzroku, a nawet spadek apetytu i zaburzone odczuwanie pragnienia. Na szczęście w wielu przypadkach można wydłużyć czas dobrego samopoczucia i zdrowia. Idealnym przykładem jest trening pamięci dla seniorów, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mózgu. W przypadku pogorszenia słuchu natomiast pomocne mogą być aparaty słuchowe dla seniorów za darmo.

Wracając do pytania, czy istnieje możliwość uzyskania darmowego urządzenia wspierającego narząd słuchu u osoby starszej, należy odpowiedzieć, że istnieje program wsparcia oferowany przez NFZ. Program refundacji obejmuje częściowe lub pełne pokrycie kosztów zakupu aparatu słuchowego. Dla seniorów to ogromna ulga, umożliwiająca skorzystanie z nowoczesnych technologii słuchowych bez obawy o większe wydatki finansowe. To bardzo ważne, ponieważ istniejące ulgi i zniżki dla seniorów wciąż dla wielu osób starszych są niewystarczające, a ich emerytury nie są w stanie pokryć podstawowych kosztów.

lekarz zakłada seniorce darmowy aparat słuchowy dla seniora

Refundacja aparatu słuchowego dla seniora – najważniejsze zasady

Podobnie jak program bezpłatne leki dla seniorów, tak i dofinansowanie aparatu słuchowego jest możliwe, jeśli zostaną spełnione przewidziane przez NFZ zasady. Od 2023 roku na wewnątrz i zewnątrz uszny aparat słuchowy można uzyskać kwotę 1050 zł na każde ucho, w którym niedosłuch jest większy niż 40 dB HL. Z kolei na aparat słuchowy na przewodnictwo kostne można otrzymać 2100 zł na ucho z niedosłuchem większym niż 40 dB HL. Dodatkowo można otrzymać środki na wkładki douszne w kwocie 50 zł na ucho (razem 100 zł) – ulgę tę można uzyskać raz na 5 lat.

Co ważne, osoby ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z dofinansowania w każdym momencie. Fakt ten wynika ze zniesienia limitu okresu użytkowania. Niestety refundacja dla osób po 26. roku życia nie dotyczy systemów wspomagających słyszenie (np. systemu FM). Są to zatem rozwiązania przeznaczone dla osób niedosłyszących, które mają trudności w zrozumieniu mowy z odległości, w miejscach z pogłosem oraz w hałaśliwym otoczeniu utrudniającym koncentrację na słyszanych słowach. Dodatkowo wspomniana kwota 1050 zł stanowi 70% limitu dofinansowania wynoszącego 1500 zł od aparatu.

Maksymalne, 100-procentowe dofinansowanie przysługuje jedynie osobom uprzywilejowanym, wśród których znajdują się m.in.:

  • inwalidzi wojenni,
  • osoby represjonowane,
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
  • weterani,
  • żołnierze oraz pracownicy wojska poszkodowani za granicą.

Na podstawie posiadanej legitymacji wyszczególnione osoby mogą otrzymać po 1500 zł do każdego ucha, co daje kwotę 3000 zł. Dodatkowo mogą liczyć na 50 zł do obu wkładek dousznych – łącznie 100 zł. Podobnie jak w przypadku osób upoważnionych do niższego dofinansowania, średni ubytek słuchu musi przekraczać 40 dB HL. Osoby uprzywilejowane nie mogą liczyć także na dofinansowanie systemów wspomagających słyszenie.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie aparatu słuchowego dla seniora?

Aby uzyskać aparat słuchowy dla seniora i otrzymać na niego dofinansowanie, należy spełnić kilka warunków. Jeśli jednak podejrzewamy, że u osoby starszej wystąpiły problemy ze słuchem, warto odpowiednio wcześniej skorzystać z bezpłatnych programów badania słuchu. Pozwalają one możliwie szybko wykryć nieprawidłowości.

Aby załatwić dofinansowanie, należy najpierw wybrać się do lekarza pierwszego kontaktu, który wyda seniorowi skierowanie na badanie słuchu u specjalisty laryngologa lub otolaryngologa. Lekarz ten sprawdzi, czy istnieje konieczność noszenia aparatu słuchowego u emeryta. Jeśli tak, wyda on zlecenie na zakup aparatu słuchowego, z którym należy się udać do regionalnego oddziału NFZ. W urzędzie tym pacjent otrzyma potwierdzenie refundacji na aparat słuchowy. Z tym dokumentem nie pozostaje już nic innego, jak wybrać się do sklepu medycznego z protetyką słuchu, aby zakupić urządzenie. Pracownicy standardowo pomagają pacjentom w doborze najlepszego aparatu.

Dodatkowo warto mieć na uwadze, że środki na sfinansowanie aparatu słuchowego można uzyskać także z innych źródeł. Osoby starsze posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności mogą też ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Brane pod uwagę są tutaj kryteria dochodowe. Środki z tego źródła wypłacane są przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). W przypadku tych instytucji nowe progi dochodowe ustalane są każdego roku i mogą różnić się w zależności od regionu.

Jak długo czeka się na aparaty słuchowe dla seniorów na NFZ?

Czas oczekiwania na aparaty słuchowe dla seniorów na NFZ może się różnić w zależności od regionu i obciążenia systemu opieki zdrowotnej. Jednakże NFZ stara się zapewnić sprawne i skuteczne procesy, aby minimalizować czas oczekiwania i wspierać komfort życia osoby starszej.

Podsumowując, uzyskanie aparatu słuchowego dla seniora za darmo lub za częściową dopłatą na NFZ jest możliwe, dzięki programowi refundacji. Kluczowe jest jednak spełnienie określonych warunków i dostarczenie niezbędnych dokumentów. Proces ten, choć wymaga pewnego nakładu czasu, przynosi ogromne korzyści poprzez przywrócenie zadowalającej zdolności słuchowej i poprawy jakości życia seniorów.