Hipoteka umowna

Zawierane przez Fundusz Hipoteczny Familia umowy bazują na trzech filarach bezpiecznej renty dożywotniej. Zapewniają one gwarancję zamieszkania w nieruchomości i zabezpieczenia wypłacanych świadczeń bez względu na sytuację finansową firmy. Specyfika tych zabezpieczeń polega na tym, że to właśnie nieruchomość Klienta jest jego zabezpieczeniem.

Hipoteka umowna to gwarancja bezpieczeństwa. Jest to jeden z najpewniejszych sposobów zabezpieczenia Klienta, ponieważ stawia ona klienta w bezpiecznej pozycji do uzyskania należnej mu dożywotniej renty lub lokalu, w momencie, gdy fundusz hipoteczny przestałby wywiązywać się z warunków umowy. Wówczas klient może odzyskać nawet 100% wartości mieszkania lub mieszkanie.

Ustanowienie hipoteki umownej

W umowie renty dożywotniej dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości na Fundusz Hipoteczny Familia. Klient otrzymuje rentę dożywotnią wraz z zabezpieczeniem w postaci hipoteki umownej i prawa dożywotniego użytkowania lokalu ustanowionych w akcie notarialnym i zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej dla lokalu.

Jakie korzyści z hipoteki umownej?

Ustanowienie hipoteki umownej następuje w umowie renty dożywotniej na 100 % wartości lokalu na rzecz klienta. Hipoteka zostaje wpisana do IV działu księgi wieczystej i stanowi zabezpieczenie Klienta dożywotnio. Dzięki temu zapisowi klient ma gwarancję, że fundusz będzie wypłacał środki zgodnie z podpisaną umową.

Wpis w księdze wieczystej gwarantuje seniorowi pierwszeństwo do zaspokojenia swoich potrzeb, z tytułu majątku świadczeniodawcy, a dokładniej z należącego do niego wcześniej mieszkania.

801 801 841
Z nami stać Cię na więcej! Sprawdź szczegóły.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji