Emerytura specjalna to rozwiązanie przewidziane dla osób, które nie ze swojej winy nie mogły wypracować odpowiedniego stażu pracy, umożliwiającego przyznanie świadczeń na standardowych zasadach. Emerytura specjalna jest więc przyznawana w wyjątkowych okolicznościach – na przykład, gdy sytuacja życiowa nie pozwala na podjęcie pracy zawodowej, w konsekwencji czego senior pozostaje bez środków do życia. Emerytura specjalna z ZUS nie jest jednak przyznawana każdemu, a osoba starająca się o uzyskanie świadczenia musi wytłumaczyć, dlatego nie wypracowała wymaganego do pobierania emerytury stażu pracy.

Komu przysługuje emerytura specjalna?

By móc ubiegać się o emeryturę specjalną, należy spełniać łącznie cztery warunki. Jakie?

  1. Osoba wnioskująca jest lub była ubezpieczona albo jest członkiem rodziny po osobie ubezpieczonej.
  2. Nie spełnia warunków, by otrzymać ustawową rentę lub emeryturę wskutek szczególnych okoliczności.
  3. Nie może podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniami społecznymi ze względu na wiek albo całkowitą niezdolność do pracy.
  4. Nie posiada niezbędnych środków do życia.

Co bardzo istotne, by starać się o emeryturę specjalną, najpierw trzeba otrzymać odmowę o przyznanie świadczenie w trybie zwykłym. Dopiero ta decyzja jest podstawą do ubiegania się o emeryturę specjalną. Najczęściej jest ona przyznawana w wysokości świadczenia minimalnego, które od marca 2022 roku będzie wynosić 1338,44 zł brutto.

kobieta sprawdza oszczędności, by starać się o emeryturę specjalną

Emerytura specjalna z ZUS – jak złożyć wniosek?

W przypadku świadczenia o wyjątkowym charakterze, jakim jest emerytura specjalna, wniosek należy skierować do prezesa ZUS. Można tego dokonać w placówce zakładu w miejscu zamieszkania lub bezpośrednio w centrali ZUS. Jakie informacje należy podać we wniosku? Oprócz podstawowych danych należy podać informacje o stanie rodzinnym, majątkowym oraz sytuacji materialnej swojej i najbliższych członków rodziny. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Należy jednak mieć świadomość, że ZUS może odrzucić wniosek. Osobie wnioskującej przysługuje wówczas prawo do odwołania się od decyzji. W ciągu 14 dni od otrzymania informacji rozstrzygającej można zwrócić się do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli wniosek zostanie po raz kolejny odrzucony, wnioskodawca ma 30 dni od otrzymania odpowiedzi na zaskarżenie decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przypadku kolejnej nieprzychylnej decyzji, osoba wnioskująca ma jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do 30 dni od doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Specjalne świadczenie może zostać przyznane nie tylko przez ZUS. Możliwa jest również emerytura specjalna odpremiera, choć rozwiązanie to stosowane jest wyłącznie w szczególnych przypadkach. Świadczenie przyznawane jest zazwyczaj za zasługi w sporcie, kulturze czy polityce osobom, które nie mogą liczyć na ustawową emeryturę lub rentę.

Jeśli nie emerytura specjalna, to co?

Starając się o uzyskanie emerytury specjalnej, trzeba mieć na uwadze, że nie każdy może liczyć na otrzymanie specjalnego świadczenia. Z doświadczenia wynika, że wiele osób, choć spełnia warunki, otrzymuje decyzję odmowną. Większe szanse na otrzymanie emerytury specjalnej mają te osoby, które przepracowały kilka lat, a nie tylko kilka miesięcy, a okoliczności, które wyłączały możliwość podjęcia aktywności zawodowej, wynikały z sytuacji zdrowotnej ich samych lub kogoś z ich najbliższej rodziny.

W związku z tym nie należy zdawać się jedynie na decyzję ZUS. Sytuacja życiowa może potoczyć się różnie, a niewystarczające dochody drastycznie obniżają poziom życia osób starszych – warto więc pomyśleć o zabezpieczeniu się przed taką ewentualnością. Jak dorobić na emeryturze, by nie zostać z głodowymi świadczeniami lub bez żadnej emerytury? Jedną z dostępnych opcji jest renta dożywotnia, zapewniająca seniorom godne życie. Polega ona na przekazaniu zaufanej firmie swojej nieruchomości w zamian za dodatkowe, dożywotnie świadczenie pieniężne, bez utraty możliwości korzystania z domu lub mieszkania.