Emerytura honorowa to wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne, przysługujące seniorom, którzy ukończyli sto lat. Świadczenie honorowe jest przyznawane jako dodatkowa emerytura dla 100-latków. Seniorom nadal więc przysługuje prawo do pobierania wypracowanego świadczenia emerytalnego niezależnie od jego wysokości. Ile wynosi emerytura honorowa, od czego zależy jej wysokość i co trzeba zrobić, by ją otrzymać?

Czym jest świadczenie honorowe i kto może je dostać?

Świadczenie honorowe przyznawane jest automatycznie osobom, które ukończyły setny rok życia i pobierają emeryturę lub rentę. Uprawnieni nie muszą składać żadnego wniosku, a po ukończeniu 100 lat na ich konto zaczynają wpływać dodatkowe środki. Jednak emerytura honorowa jest przyznawana także osobom, które nie przepracowały w życiu nawet jednego dnia, przez co nie pobierają ani emerytury, ani renty.

Ile wynosi emerytura dla 100-latka?

Dodatkowa emerytura dla 100-latka jako świadczenie honorowe jest regulowana ustawą z 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na mocy decyzji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1992 roku wprowadzono zasadę, zgodnie z którą każdej osobie kończącej setny rok życia przysługuje świadczenie. Wysokość emerytury honorowej jest ustalana co roku i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Co ważne, nie ulega ona zmianie i jest wypłacana do końca życia w takiej samej kwocie. Przykładowo w 2019 roku emerytura honorowa z ZUS wynosiła 3731,13 zł brutto, w 2020 roku – 4294,67 zł brutto, a w 2021 roku – 4512,41 zł brutto. Od marca 2022 roku wysokość dodatkowej emerytury dla stulatka to już 4944,79 zł brutto.

W praktyce oznacza to, że jeżeli senior nabył prawo do emerytury honorowej w 2022 roku, to świadczenie w wysokości 4944,79 zł brutto będzie mu wypłacane dożywotnio – bez waloryzacji czy wyrównania. To rozwiązanie budzi wiele kontrowersji, ponieważ stulatkowie, którzy teraz nabywają prawo do świadczenia honorowego, mogą liczyć na wyższe wypłaty niż ci, którzy uzyskali je nie tylko kilka lat wcześniej, ale nawet w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku. Jednak podstawa prawna regulująca świadczenie honorowe dla 100-latków ma zostać znowelizowana, by nowe przepisy były bardziej sprawiedliwe.

starsze małżeństwo sprawdza zasady przyznawania emerytury honorowej

Co zrobić, by otrzymać emeryturę honorową?

Emerytura honorowa może być wypłacana zarówno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatek do emerytury dla stulatka jest przyznawany automatycznie, niezależnie od emerytury lub renty wypłacanej seniorowi czy świadczeń pobieranych z innych tytułów i nie wymaga składania żadnych wniosków. Wyjątek stanowi sytuacja, w której senior nie był wcześniej uprawniony do otrzymywania emerytury lub renty – w takim przypadku konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wypłacenie świadczenia.

Jeśli nie dodatkowa emerytura dla 100-latków, to co?

Choć świadczenie honorowe jest ogromnym wsparciem finansowym dla seniorów, warto wziąć pod uwagę także inne rozwiązania, dzięki którym emeryci mogą pozwolić sobie na godne życie jeszcze przed ukończeniem 100. roku życia. Jednym z nim jest renta dożywotnia, która jest wypłacana osobom powyżej 65. roku życia. Może stanowić doskonałe uzupełnienie świadczenia emerytalnego i jest sprawdzonym sposóbem na podniesie poziomu życia emeryta. Czym jest renta dożywotnia za mieszkanie? Jeśli senior jest właścicielem nieruchomości, może przenieść jej własność na zaufany fundusz hipoteczny. W zamian będzie otrzymywać dożywotnie świadczenie pieniężne, bez utraty możliwości korzystania z domu lub mieszkania.

Wsparcie finansowe dla seniorów przewiduje też państwo. Jedną z opcji jest skorzystanie z programu 500 plus dla seniora, w ramach którego o dodatkowe środki mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, seniorzy niezdolni do samodzielnej egzystencji oraz osoby, które ukończyły 75 lat i są upoważnione do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Kolejna możliwość to przeliczenie emerytury. Senior może zwrócić się do ZUS ze stosownym wnioskiem, by sprawdzić czy przysługuje mu wyższe świadczenie. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy osoba starsza pracuje na emeryturze.