Wiele osób w wieku zbliżającym się do emerytury marzy o długo wyczekiwanym odpoczynku. Niestety rzeczywistość często nie jest tak kolorowa, a świadczenia emerytalne są na tyle niskie, że pojawia się potrzeba dodatkowego zarobku. Dorabianie do emerytury to także forma zachowania więzi społecznych oraz dobrego samopoczucia dla osób, które lubią być aktywne zawodowo. Zatrudnienie emeryta na umowę zlecenie to częsta praktyka, która opłaca się zarówno seniorowi, jak i pracodawcy.

Zatrudnienie emeryta na umowę zlecenie – kiedy jest możliwe?

Według danych GUS z 2020 roku odsetek pracujących emerytów w tym okresie kalendarzowym był aż o 43 proc. wyższy niż w 2011 roku. Fakt ten pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej dorabiają sobie do otrzymywanych świadczeń emerytalnych. W niektórych przypadkach wynika to z konieczności. W innych – z chęci pozostania aktywnym zawodowo seniorem tak długo, jak pozwala na to zdrowie. Praca emeryta na umowę zlecenie stawia przed sobą jednak kilka warunków, które należy poznać przed rozpoczęciem dodatkowego zajęcia. Umowa zlecenia emeryta z pracodawcą jest całkowicie legalna, ale zatrudnienie seniora wiąże się z pewnymi obowiązkami.

Wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego uzależniona jest od odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne lub emerytalne i rentowe. W związku z tym wielu emerytów otrzymuje co miesiąc minimalną kwotę, która niejednokrotnie nie pokrywa ich kosztów życia. W takiej sytuacji oczywiste jest poszukiwanie dodatkowego zajęcia, które pomoże załatać dziurę w budżecie. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie: Jak dorobić na emeryturze?

Co powinna zawierać umowa zlecenia dla emeryta?

Emeryt zatrudniony na umowę zlecenie powinien dopilnować, aby treść dokumentu była zgodna z jego interesami. Kodeks cywilny nie określa precyzyjnie kwestii związanych z formą zawarcia umowy zlecenie. Może więc być ona zawarta w formie pisemnej lub ustnej, która w wielu przypadkach nie jest wystarczająca. Dokument w wersji pisemnej to istotny dowód, jeśli pojawią się ewentualne roszczenia wobec pracodawcy lub pracownika rozstrzygane w sądzie.

Zagadnienie umowy zlecenia dla emerytów interesuje wielu seniorów. W umowie w wersji pisemnej powinny znaleźć się następujące elementy:

   • określenie stron umowy – dane osobowe zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy,
   • przedmiot zlecenia – opis świadczonych czynności na rzecz pracodawcy,
   • data rozpoczęcia i zakończenia umowy,
   • wysokość wypłacanego wynagrodzenia,
   • dodatkowe ustalenia, na przykład okres wypowiedzenia umowy,
   • podpisy obu stron.

starsza kobieta sprawdza umowę zlecenie dla emeryta

Obowiązkowe składki przy umowie zlecenia z emerytem

W przypadku zatrudnienia emeryta lub rencisty na umowę zlecenie obowiązują inne warunki dotyczące opłacania składek niż przy podpisaniu umowy o pracę. Jakie składki płaci emeryt od umowy zlecenia? Jeśli jest to dla niego jedyna forma zatrudnienia, obowiązkowe jest opłacanie składek na:

   • ubezpieczenie emerytalne lub rentowe,
   • ubezpieczenie wypadkowe,
   • ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast kwestią dobrowolną, dlatego należy ją wcześniej ustalić z pracodawcą.

Inne warunki obowiązują, kiedy emeryt pracujący na umowę zlecenie pozostaje zatrudniony także na podstawie umowy o pracę. Jakie składki trzeba wtedy odprowadzić? W tym przypadku opłacana jest jedynie składka zdrowotna. Warunkiem jest jednak uzyskiwanie przynajmniej minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej wybieranych form, kiedy senior chce dorobić do emerytury. Wiedząc, jakie składki należy odprowadzić, warto pamiętać też, że pracodawca ma 7 dni od momentu podpisania umowy na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS.

Co ciekawe, emeryt może wykonywać jednocześnie pracę na umowę zlecenie dla kilku pracodawców. Należy wtedy mieć świadomość, że każda z podpisanych umów powinna być oskładkowana do momentu, kiedy ich łączna wartość nie osiągnie wartości ustawowej płacy minimalnej. Po osiągnięciu tego progu kolejna umowa nie wymaga opłacania składek przez pracodawcę.

Dodatkowo umowa zlecenia dla emeryta daje także inne możliwości. Co istotne, może być ona podpisana przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia emerytalnego. Istnieje jednak możliwość zawieszenia pobierania emerytury i kontynuacji pracy, co pozwala zagwarantować sobie wyższą emeryturę w przyszłości.

Umowa zlecenie z emerytem a składki zus

Praca seniorów stanowi sprawdzony sposób na podwyższenie świadczenia emerytalnego. Seniorzy, którzy dorabiali sobie w wieku emerytalnym przez minimum kilka miesięcy, mogą wnioskować o przeliczenie emerytury. W takim przypadku konieczne jest złożenie specjalnego wniosku ERPO do ZUS. Jego wypełnienie nie jest skomplikowane, dlatego poradzi z nim sobie każda osoba starsza.

Warto przy tym pamiętać, że pracujący emeryt może składać wnioski o przeliczenie emerytury w określonych ramach czasowych. Z kolejnymi wnioskami o przeliczenie świadczeń w przypadku nowej emerytury można zgłaszać się do ZUS-u raz w roku. W ramach starej emerytury przeliczenia można dokonać raz na kwartał. Ważne, że samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z podwyższeniem świadczeń emerytalnych, gdyż emeryt może spotkać się z odmową.

Innym sposobem na podwyższenie emerytury jest renta dożywotnia. Skorzystać z niej mogą seniorzy będący właścicielami nieruchomości. W takiej sytuacji w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości zaufanemu funduszowi hipotecznemu, można co miesiąc otrzymywać dodatkowe środki, które bez wątpienia będą istotnym wsparciem domowego budżetu. W odróżnieniu od mniej popularnej odwróconej hipoteki – świadczenie w ramach renta za mieszkanie jest wypłacana dożywotnio.