14. emerytura to projekt, będący następstwem trzynastki, który z pewnością interesuje emerytów. W tym roku już po raz trzeci doczeka się on realizacji. 14. emerytura może nieco podbudować budżet seniorów, jednak jest jedynie jednorazowym wsparciem, którego maksymalna wysokość może wynieść do 1588,44 zł brutto. Sprawdź, kiedy planowana jest wypłata 14. emerytury oraz czy przysługuje ona każdemu.

Co to jest 14. emerytura?

Czternasta emerytura to świadczenie pieniężne, które zostało przewidziane przez rząd z myślą o seniorach. Początkowo miało to być świadczenie jednoroczne, ale ostatecznie podjęto decyzję, że zostanie ono wypłacone kolejny raz. Trzynastka i zasady jej przyznawania są uregulowane ustawowo, natomiast w przypadku czternastego świadczenia uchwalono przepisy przewidziane na konkretny rok. Obecnie trwają prace nad zasadami przyznawania 14. emerytur w 2023 roku. Wstępne założenie jest jednak takie, że świadczenie będzie wypłacane na analogicznych zasadach, jakie obowiązywały w roku ubiegłym.

Wiele osób korzystających ze świadczeń w systemie powszechnym zastanawia się, czy będzie im przysługiwała 14. emerytura. Stanowi ona dopłatę do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Tak szeroki zakres osób upoważnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego w postaci 14. emerytury sprawia, że w połączeniu z rekordową waloryzacją emerytur i zapowiadanymi w kwietniu trzynastkami, rząd przeznaczy na wypłaty 43 mld zł.

14. emerytura – dla kogo?

Zgodnie z obowiązującymi w ubiegłym roku zasadami, czternastka będzie przysługiwała osobom, które mają prawo do jednego z wymienionych powyżej świadczeń długoterminowych. Komu nie przysługuje 14. emerytura? Zapis ten wskazuje, że na wsparcie finansowe nie mogą liczyć osoby, których prawo do wspomnianych świadczeń będzie zawieszone.

Wysokość czternastki oraz możliwość jej otrzymania będą także uzależnione od kwoty emerytury, jaką obecnie pobiera każdy senior. Osoby ze świadczeniami równymi lub wynoszącymi poniżej 2900 zł brutto mogą liczyć na pełną kwotę. Z kolei seniorzy otrzymujący emeryturę powyżej tej sumy otrzymają czternastkę pomniejszoną o kwotę przekraczającą próg 2900 zł brutto. Obowiązuje tutaj zasada „złotówka za złotówkę”.

Znajdzie się jednak również grono emerytów, których ominie wypłacenie czternastki. Dotyczy to seniorów, którzy co miesiąc otrzymują więcej niż 4188,44 zł brutto w ramach świadczenia emerytalnego. Rząd wprowadził tę zasadę, aby realizować swoje założenia, że dodatkowa dopłata do emerytur ma poprawić sytuację finansową jedynie najuboższych emerytów.

Kiedy 14. emerytura? Termin wypłat

Dla większości seniorów najważniejsze jest uzyskanie informacji, kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura w 2023 roku. Według deklaracji rządu, świadczeniobiorcy otrzymają czternastkę na przełomie sierpnia i września, jednak dokładna data nie jest jeszcze znana. Należy przy tym pamiętać, że wypłata ma charakter jednorazowy. W ubiegłych latach rząd nie zdecydował się na wpisanie czternastki na listę wydatków wieloletnich, ale wiele wskazuje na to, że aktualnie prowadzone są prace nad ustawą regulującą świadczenie w perspektywie kilku kolejnych lat.

Istnieją jednak również inne rozwiązania, które pozwalają poprawić jakość życia seniorów. Jednym z takich pomysłów jest renta dożywotnia za mieszkanie lub inną nieruchomość. W praktyce polega ona na podpisaniu z funduszem hipotecznym umowy, w ramach której senior przenosi własność nieruchomości na Fundusz Hipoteczny w zamian za dożywotnie wypłacanie środków pieniężnych w określonej wysokości.

Co istotne, rozwiązanie to jest na tyle korzystne, że pozwala pozostać emerytowi w miejscu zamieszkania aż do śmierci – seniorzy nie muszą więc zmieniać swoich przyzwyczajeń. Fundusz Hipoteczny wypłaca co miesiąc rentę dożywotnią oraz waloryzują ją każdego roku. Dodatkową gotówkę senior może wykorzystać na dowolny cel. Istnieje też możliwość uzyskania wyższej wypłaty jednorazowej, która pozwala Klientowi spłacić długi lub inne zobowiązania finansowe. Zdecydowanie się na rentę dożywotnią stanowi zatem finansowe zabezpieczenie na kolejne lata i jest dobrym uzupełnieniem do miesięcznej emerytury.

Dodatkowy zastrzyk gotówki może także zapewnić rządowy program 500 plus dla seniora. Aby zapewnić sobie stabilną sytuację finansową, warto odkładać sobie pieniądze jeszcze przed pobieraniem świadczenia. Poznaj sprawdzone sposoby na to, jak oszczędzać na emeryturę.

14. emerytura – ile wyniesie w 2023 roku?

Wiemy już, kiedy planowana jest wypłata 14. emerytury. Należy jednak odpowiedzieć sobie również na najważniejsze pytanie, czyli na jaką kwotę mogą liczyć seniorzy. Pełna kwota czternastej emerytury ma wynosić 1588,44 zł brutto. Na jej otrzymanie mogą liczyć osoby, których świadczenia nie przekraczają kwoty 2900 zł brutto. Pozostali seniorzy natomiast otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie ze wspomnianą już zasadą „złotówka za złotówkę”.

Wartym odnotowania jest fakt, że czternastka będzie wypłacana z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków, aby otrzymać pieniądze. ZUS dokona przelewu świadczenia automatycznie wszystkim uprawnionym seniorom w należnej im wysokości.