14. dla emerytów to projekt, o którym przedstawiciele rządu wspominali już od kilku miesięcy. W tym roku jako następstwo 13. emerytury doczeka się on realizacji. 14. emerytura może nieco podbudować budżet seniorów, jednak jest jedynie jednorazowym wsparciem w wysokości 1250,88 zł brutto. Sprawdź, kiedy planowana jest wypłata 14. emerytury oraz czy przysługuje ona każdemu.

Co to jest 14. emerytura?

Czternasta emerytura to świadczenie pieniężne, które zostało przewidziane przez rząd z myślą o seniorach. Zgodnie z przyjętymi założeniami zostanie ono wypłacone już w listopadzie 2021 roku. W uzasadnieniu do projektu ustawy można przeczytać, że to dodatkowe świadczenie obejmie nawet 9,1 mln seniorów, z czego zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln z nich, otrzyma wypłatę w pełnej planowanej przez rząd kwocie.

Wiele osób korzystających ze świadczeń w systemie powszechnym zastanawia się, czy będzie im przysługiwała 14. emerytura. Stanowi ona dopłatę do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Tak szeroki zakres osób upoważnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego w postaci 14. emerytury będzie kosztował skarb państwa blisko 10,6 mld zł.

14. emerytura – dla kogo?

Zgodnie z podpisaną ustawą 14. emerytura będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 roku będą miały prawo do jednego z wymienionych powyżej świadczeń długoterminowych. Komu nie przysługuje 14. emerytura? Zapis ten wskazuje, że na wsparcie finansowe nie mogą liczyć osoby, których prawo do wspomnianych świadczeń będzie zawieszone.

Wysokość czternastki oraz możliwość jej otrzymania będą także uzależnione od kwoty emerytury, jaką obecnie pobiera każdy senior. Osoby ze świadczeniami w wysokości poniżej 2416 zł netto mogą liczyć na pełną kwotę. Z kolei seniorzy otrzymujący emeryturę powyżej tej sumy otrzymają czternastkę pomniejszoną o kwotę przekraczającą próg 2416 zł. Obowiązuje tutaj zasada „złotówka za złotówkę”. Znajdzie się jednak również grono emerytów, których ominie wypłacenie czternastki. Dotyczy to seniorów, którzy co miesiąc otrzymują więcej niż 3438 zł emerytury. Rząd wprowadził tę zasadę, aby realizować swoje założenia, że dodatkowa dopłata do emerytur ma poprawić sytuację finansową jedynie najuboższych emerytów.

starsze małżeństwo oblicza wysokość emerytury

 

Kiedy 14. emerytura? Termin wypłat

Dla większości seniorów najważniejsze jest uzyskanie informacji, kiedy i dla kogo zostanie wypłacona 14. emerytura w 2021 roku. Po trzynastce wypłaconej w kwietniu tego roku, pieniędzy z tytułu czternastej emerytury można się spodziewać w listopadzie 2021. Należy przy tym pamiętać, że ich wypłata w odróżnieniu od 13. emerytury ma charakter jednorazowy. Rząd nie zdecydował się bowiem na wpisanie czternastki na listę wydatków wieloletnich. Istnieją jednak również inne rozwiązania, które pozwalają poprawić jakość życia seniorów.

Jednym z takich pomysłów jest renta dożywotnia za mieszkanie lub inną nieruchomość. W praktyce wynika ona z podpisania z odpowiednią instytucją umowy, w której w zamian za dożywotnie wypłacanie środków pieniężnych senior przenosi własność nieruchomości. Co istotne, rozwiązanie to jest na tyle korzystne, że pozwala pozostać emerytowi w miejscu zamieszkania aż do śmierci. Decydując się na rentę dożywotnią, warto jednak poszukać profesjonalnej firmy, której można zaufać oraz która przygotowuje umowy potwierdzane przed notariuszem. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Renta dożywotnia za mieszkanie – wysoki dodatek do emerytury.

14. emerytura – ile wyniesie w 2021 roku?

Wiemy już, kiedy planowana jest wypłata 14. emerytury. Należy jednak odpowiedzieć sobie również na najważniejsze pytanie, czyli na jaką kwotę mogą liczyć seniorzy. Pełna kwota czternastki wynosi 1250,88 zł brutto, co daje około 1066 zł na rękę. Na jej otrzymanie mogą liczyć osoby, których świadczenia nie przekraczają kwoty 2900 zł brutto. Pozostali seniorzy natomiast otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie ze wspomnianą już zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykładowo, jeśli emeryt pobiera co miesiąc 3000 zł brutto emerytury, jego czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł.

Wartym odnotowania jest fakt, że czternastka będzie wypłacana z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków, aby otrzymać pieniądze. Wypłata będzie podlegała opodatkowaniu oraz oskładkowaniu na obowiązujących zasadach ogólnych.