Zapowiadana waloryzacja emerytury i renty w 2022 roku miała początkowo wynosić 4,89 proc. Okazuje się jednak, że ze względu na rosnące zarobki wśród Polaków i zwiększający się poziom inflacji, emeryci oraz renciści prawdopodobnie będą mogli liczyć na znacznie korzystniejszy przelicznik. Niektórzy specjaliści twierdzą nawet, że wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku sięgnie blisko 10 proc. Biorąc pod uwagę rosnące koszty życia, może to mieć kluczowe znaczenie dla wielu osób pobierających świadczenia.

Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2022 roku?

Zanim wyjaśnimy, o ile w nowym roku mogą wzrosnąć Twoje świadczenia, warto wcześniej odpowiedzieć sobie, co to jest waloryzacja emerytur. Jest to termin odnoszący się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia, które ma na celu utrzymanie jego realnej wartości na stałym poziomie. Waloryzacja rent i emerytur w praktyce zwiększa więc nominalną wartość świadczeń, aby wyrównać straty związane z inflacją. W efekcie na wzrost wypłacanych świadczeń wpływa podwyżka cen towarów i usług, a także realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wśród Polaków.

Aktualnie minimalna kwota emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej wynosi 1250,88 zł brutto. Renciści z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy otrzymują natomiast 938,16 zł brutto. Waloryzacja emerytury i renty co roku obowiązuje od dnia 1 marca. Wówczas dotychczasowa kwota świadczenia i podstawa jej wymiaru mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji emerytur ustalony na 2022 rok. Zgodnie z przepisami kwota wypłacanej renty lub emerytury nigdy nie może jednak ulec obniżeniu.

Kilka miesięcy temu przedstawiciele rządu prognozowali, że waloryzacja rent i emerytur w 2022 roku utrzyma się na poziomie 4,89 proc. Okazuje się jednak, że ze względu na obecną sytuację gospodarczą, emeryci mogą spodziewać się znaczenie większych podwyżek. Wiadomość ta ucieszy wszystkich świadczeniobiorców, którzy martwią się rosnącymi kosztami życia.

Inflacja a waloryzacja emerytur

Wiele osób zapewne zastanawia się również nad zależnością między inflacją a waloryzacją emerytur. Rozważania te są jak najbardziej słuszne, ponieważ dynamiczny wzrost wynagrodzeń oraz szybko postępująca inflacja muszą znaleźć odzwierciedlenie w stawkach świadczeń dla emerytów i rencistów po nowym roku.

emeryci sprawdzają informację na temat waloryzacji emerytur

Ile wyniesie waloryzacja emerytur i jak wpłynie to na zasobność naszych portfeli? Według analityków waloryzacja emerytur w 2022 roku może sięgnąć nawet 9,9 proc. Jeśli podany wskaźnik się utrzyma, emeryci i renciści otrzymujący najniższe świadczenia mogą liczyć na około 100 zł podwyżki miesięcznie. Z kolei osoby otrzymujące wyższe emerytury otrzymają proporcjonalnie nawet kilkaset złotych więcej.

Problem polega na tym, że wyższa waloryzacja emerytur w dobie inflacji niestety realnie nie będzie oznaczała wzbogacenia się. Wzrost cen towarów i usług oraz kosztów życia sprawia, że w naszych portfelach zostaje mniej pieniędzy. Warto więc już dzisiaj zastanowić się nad dodatkowym źródłem dochodów dla emerytów i rencistów. Na szczególną uwagę zasługuje renta dożywotnia. Jak to działa w praktyce? Przekazujesz swoją nieruchomość zaufanej i wiarygodnej firmie z możliwością jej dożywotniego użytkowania, a w zamian otrzymujesz co miesiąc dodatkowy zastrzyk gotówki w kwocie przewidzianej w podpisanej umowie. Więcej na ten temat możesz przeczytać we wpisie: Czym jest renta dożywotnia za mieszkanie?

Kiedy waloryzacja emerytur i rent? Ważne terminy

Mimo że już dzisiaj spekuluje się, ile wyniesie waloryzacja emerytur, to jednak ostateczna decyzja zapadnie dopiero w lutym 2022 roku. Emerytury i renty zwiększone o ustaloną stawkę trafią natomiast do portfeli Polaków tradycyjnie w marcu. Co ciekawe, tak duża wysokość waloryzacji emerytur ostatni raz miała miejsce 20 lat temu – w 2001 roku, kiedy wskaźnik waloryzacji sięgnął 12,7 proc. Warto jednak mieć na uwadze, że inflacja utrzymywała się w tamtym czasie na odczuwalnie niższym poziomie i wynosiła 5,5 proc. W mniejszym tempie rosły również wynagrodzenia Polaków.

Inną ważną informacją dla osób pobierających świadczenia są zaktualizowane rozwiązania przewidziane w Nowym Ładzie, który ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Jak mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej, emeryci otrzymujący świadczenie poniżej 2500 zł mogą liczyć na zwolnienie z podatku. Realnie pozwoli to więc bardziej odczuć podwyżkę emerytury lub renty. Dokładne przepisy nie zostały jednak jeszcze skonstruowane, dlatego należy jeszcze chwilę zaczekać z optymizmem.