Rozpoczynający się rok 2024 może być przełomowy dla wielu emerytów i rencistów w Polsce. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną i polityczną w kraju, osoby starsze czeka prawdopodobnie nie jedna, a dwie waloryzacje emerytur. Wypłacona zostanie także tzw. trzynastka i czternastka. Oznacza to, że wzrośnie nie tylko minimalna kwota emerytury, lecz także innych świadczeń. Biorąc pod uwagę rosnące koszty życia, może to mieć kluczowe znaczenie dla wielu osób pobierających takie świadczenia.

Jaka waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku?

Zanim wyjaśnimy, o ile w nowym roku mogą wzrosnąć Twoje świadczenia, warto wcześniej odpowiedzieć sobie, co to jest waloryzacja emerytur. Jest to termin odnoszący się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia, które ma na celu utrzymanie jego realnej wartości na stałym poziomie. Waloryzacja rent i emerytur w praktyce zwiększa więc nominalną wartość świadczeń, aby wyrównać straty związane z inflacją. W efekcie na wzrost wypłacanych świadczeń wpływa podwyżka cen towarów i usług, a także realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wśród Polaków.

Waloryzacja emerytury i renty obowiązuje co roku od dnia 1 marca. Wówczas dotychczasowa kwota świadczenia i podstawa jej wymiaru mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji emerytur ustalony na konkretny rok. Zgodnie z przepisami kwota wypłacanej renty lub emerytury nigdy nie może jednak ulec obniżeniu. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, ze względu na obecną sytuację gospodarczą, emeryci mogą spodziewać się w tym roku dwukrotnej podwyżki. Prognozowana wysokość waloryzacji emerytur w 2024 roku ucieszy wszystkich świadczeniobiorców, którzy martwią się rosnącymi kosztami życia. Wskaźnik będzie szczególnie korzystny dla seniorów, którzy pobierają najniższe świadczenia.

W 2024 roku waloryzacja emerytur ma charakter procentowy. Świadczenie dla seniorów zostanie powiększone o kwotę pomnożoną przez wskaźnik waloryzacji, który najprawdopodobniej według prognozy wyniesie 11,4 proc. lub 12,3 proc. Wskaźnik ten jest niższy niż w roku ubiegłym, jednak stopniowo spada też inflacja.

Waloryzacja emerytur ma też oczywiście wpływ na minimalną kwotę wypłacanych świadczeń. Od 1 marca 2024 roku minimalna wysokość emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej wyniesie w zależności od przyjętego wskaźnika waloryzacji od 1769,52 zł brutto do 1783,82 zł brutto, co oznacza spory wzrost w stosunku do roku poprzedniego, gdy kwota ta została określona na poziomie 1588,44 zł brutto. Wiedząc, ile wynosi średnia emerytura w Polsce, łatwiej jest zaplanować domowy budżet na nadchodzący rok.

Inflacja a waloryzacja emerytur 2024

Wiele osób zapewne zastanawia się również nad zależnością między inflacją a waloryzacją emerytur. Rozważania te są jak najbardziej słuszne, ponieważ dynamiczny wzrost wynagrodzeń oraz spowalniające tempo inflacji muszą znaleźć odzwierciedlenie w stawkach świadczeń dla emerytów i rencistów w 2024 roku. Ile wyniesie waloryzacja emerytur i jak wpłynie to na zasobność portfeli?

Problem polega na tym, że wyższa waloryzacja emerytur w dobie stabilizującej się, jednak wciąż wysokiej inflacji niestety realnie nie będzie oznaczała wzbogacenia się. Wzrost cen towarów i usług oraz kosztów życia sprawia, że w naszych portfelach zostaje mniej pieniędzy. Niestety kredyt dla emeryta na pokrycie niezbędnych należności nie zawsze jest możliwy. Warto więc już dzisiaj zastanowić się nad dodatkowym źródłem dochodów dla emerytów i rencistów. Na szczególną uwagę zasługuje renta dożywotnia. Jak to działa w praktyce? Przekazujesz swoją nieruchomość zaufanej i wiarygodnej firmie z możliwością jej dożywotniego użytkowania, a w zamian otrzymujesz co miesiąc dodatkowy zastrzyk gotówki w kwocie przewidzianej w podpisanej umowie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że świadczenia wypłacane tytułem renty dożywotniej również są corocznie waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Decyzja związana z przekazaniem praw do lokalu jest bezpieczna, ponieważ umowa renty dożywotniej bazuje na przepisach Kodeksu Cywilnego. Osoba starsza będzie mogła pozostać w nieruchomości dożywotnio (do końca życia) – nie będzie więc zmuszona do przeprowadzki i związanego z tym stresu. Dodatkowo, aby zapewnić sobie bezpieczną sytuację finansową na jesień życia, konieczne może być również odkładanie funduszy, zanim będzie się pobierać świadczenie. Poznaj sprawdzone sposoby we wpisie: Jak oszczędzać na emeryturę?

emeryci sprawdzają informację na temat waloryzacji emerytur

Kiedy waloryzacja emerytur 2024? Ważne terminy

Planowana waloryzacja emerytur 2024 i jej prognozy wzorem lat poprzednich poprzedzona była spekulacjami dotyczącymi waloryzacji emerytur i rent. Pierwsze głosy w tej sprawie zwykle pojawiają się już na przełomie starego i nowego roku. Szczegóły i ostateczne wartości zazwyczaj są prezentowane przez przedstawicieli rządu w lutym – dzięki temu wyższe świadczenia trafiają na konta seniorów już od 1 marca. Oprócz minimalnej emerytury wzrasta też wysokość dodatków, takich jak 13. czy 14. emerytura. Trzynastka ma zostać wypłacona w kwietniu, natomiast prace nad przepisami dotyczącymi czternastek jeszcze trwają – na tę chwilę jednak wypłatę tych świadczeń wstępnie zaplanowano na wrzesień i październik.

Czy będzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku?

Planowana druga waloryzacja rent i emerytur będzie uzależniona od wysokości wskaźnika inflacji. Aby uruchomić drugi w ciągu roku mechanizm waloryzacyjny, inflacja musi być wyższa od 5 proc. liczonych w skali roku. Ile wyniesie więc druga waloryzacja emerytur w 2024 roku?

Ustalenie konkretnych zasad drugiej waloryzacji emerytur zapowiadanej przez nowy rząd to zadanie, z którego zgodnie z obietnicami powinien się on teraz wywiązać. Szczegóły zwiększenia emerytury 2024 i kolejna waloryzacja powinny zostać ściśle określone w stosownej ustawie. Druga waloryzacja będzie jednak najprawdopodobniej analizowana na podstawie podobnych zasad jak pierwsze zwiększenie rent i emerytur w tym roku. Pod uwagę zostanie więc wzięta średnia inflacja, ale nie z ubiegłego roku, a z pierwszego półrocza 2024. Podobnym zakresem czasowym (od stycznia do czerwca 2024) objęty zostanie także średni wzrost wynagrodzeń. Najbardziej prawdopodobny termin drugiej waloryzacji to 1 września 2024 roku.

Osobną kwestią, która z pewnością bardzo interesuje seniorów, jest emerytura bez podatku 2024. W tym zakresie również trzeba zaczekać z konkretami informacjami do czasu decyzji podjętych przez nową partię rządzącą. Osobom starszym z pewnością będzie jednak przysługiwać inny benefit – ulga rehabilitacyjna 2024. Warto więc ustalić, czy można się w jej ramach starać o oszczędności. Aby w pełni dowiedzieć się, co czeka osoby starsze w 2024 r., potrzebne są zapisy prawne i realizacja obietnic. Nie pozostaje więc nic innego jak śledzenie najnowszych wiadomości.