W 2023 roku waloryzacja emerytur i rent będzie rekordowo wysoka. Ze względu na rosnące zarobki wśród Polaków i zwiększający się poziom inflacji, emeryci oraz renciści prawdopodobnie będą mogli liczyć na znacznie korzystniejszy przelicznik. Oznacza to, że wzrośnie nie tylko minimalna kwota emerytury, lecz także innych świadczeń. Biorąc pod uwagę rosnące koszty życia, może to mieć kluczowe znaczenie dla wielu osób pobierających świadczenia.

Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku?

Zanim wyjaśnimy, o ile w nowym roku mogą wzrosnąć Twoje świadczenia, warto wcześniej odpowiedzieć sobie, co to jest waloryzacja emerytur. Jest to termin odnoszący się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia, które ma na celu utrzymanie jego realnej wartości na stałym poziomie. Waloryzacja rent i emerytur w praktyce zwiększa więc nominalną wartość świadczeń, aby wyrównać straty związane z inflacją. W efekcie na wzrost wypłacanych świadczeń wpływa podwyżka cen towarów i usług, a także realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wśród Polaków.

Waloryzacja emerytury i renty obowiązuje co roku od dnia 1 marca. Wówczas dotychczasowa kwota świadczenia i podstawa jej wymiaru mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji emerytur ustalony na konkretny rok. Zgodnie z przepisami kwota wypłacanej renty lub emerytury nigdy nie może jednak ulec obniżeniu. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, ze względu na obecną sytuację gospodarczą, emeryci mogą spodziewać się rekordowej podwyżki. Prognozowana wysokość waloryzacji emerytur w 2023 roku ucieszy wszystkich świadczeniobiorców, którzy martwią się rosnącymi kosztami życia. Wskaźnik będzie szczególnie korzystny dla seniorów, którzy pobierają najniższe świadczenia.

W 2023 roku waloryzacja emerytur ma charakter kwotowo-procentowy. Część świadczeń dla seniorów zostanie powiększona o gwarantowaną kwotę podwyżki, a pozostałe będą pomnożone przez wskaźnik waloryzacji. Gwarantowana najniższa podwyżka świadczeń wyniesie 250 zł brutto, natomiast wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku to 14,8 proc. Waloryzacja emerytur ma też oczywiście wpływ na minimalną kwotę wypłacanych świadczeń. Od 1 marca 2023 roku minimalna wysokość emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej wyniesie 1588,44 zł brutto, co oznacza spory wzrost w stosunku do roku poprzedniego, gdy kwota ta została określona na poziomie 1338,44 zł brutto.

Inflacja a waloryzacja emerytur 2023

Wiele osób zapewne zastanawia się również nad zależnością między inflacją a waloryzacją emerytur. Rozważania te są jak najbardziej słuszne, ponieważ dynamiczny wzrost wynagrodzeń oraz szybko postępująca inflacja muszą znaleźć odzwierciedlenie w stawkach świadczeń dla emerytów i rencistów po nowym roku. Ile wyniesie waloryzacja emerytur i jak wpłynie to na zasobność portfeli?

emeryci sprawdzają informację na temat waloryzacji emerytur

Problem polega na tym, że wyższa waloryzacja emerytur w dobie inflacji niestety realnie nie będzie oznaczała wzbogacenia się. Wzrost cen towarów i usług oraz kosztów życia sprawia, że w naszych portfelach zostaje mniej pieniędzy. Warto więc już dzisiaj zastanowić się nad dodatkowym źródłem dochodów dla emerytów i rencistów. Na szczególną uwagę zasługuje renta dożywotnia. Jak to działa w praktyce? Przekazujesz swoją nieruchomość zaufanej i wiarygodnej firmie z możliwością jej dożywotniego użytkowania, a w zamian otrzymujesz co miesiąc dodatkowy zastrzyk gotówki w kwocie przewidzianej w podpisanej umowie.

Decyzja związana z przekazaniem praw do lokalu jest bezpieczna, ponieważ umowa renty dożywotniej bazuje na przepisach Kodeksu Cywilnego. Osoba starsza będzie mogła pozostać w nieruchomości do końca życia – nie będzie więc zmuszona do przeprowadzki i związanego z tym stresu. Aby zapewnić sobie bezpieczną sytuację finansową na jesień życia, konieczne może być odkładanie funduszy, zanim będzie się pobierać świadczenie. Poznaj sprawdzone sposoby we wpisie: Jak oszczędzać na emeryturę?

Kiedy waloryzacja emerytur i rent? Ważne terminy

Spekulacje dotyczące waloryzacji emerytur i rent zwykle rozpoczynają się już na przełomie starego i nowego roku. Szczegóły i ostateczne wartości zazwyczaj są prezentowane przez przedstawicieli rządu w lutym – dzięki temu wyższe świadczenia trafiają na konta seniorów już od 1 marca. Oprócz minimalnej emerytury wzrasta też wysokość dodatków, takich jak 13. czy 14. emerytura. Trzynastka ma zostać wypłacona w kwietniu, natomiast prace na przepisami dotyczącymi czternastek jeszcze trwają – na tę chwilę jednak wypłatę tych świadczeń zaplanowano na sierpień i wrzesień.