W miarę starzenia się społeczeństwa, zwiększa się zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę dla seniorów. W zależności od potrzeb osoby starszej może ona obejmować różny zakres obowiązków. Ze względu na ograniczony dostęp do domów opieki oraz niechęć seniorów do zmiany środowiska wiele osób decyduje się na zatrudnienie opiekunki osoby starszej. Może ona pomóc nie tylko w opiece i codziennych obowiązkach, ale również zapewnić wsparcie emocjonalne. Ile kosztuje godzina pracy opiekunki osoby starszej i od czego uzależniona jest cena? Sprawdź w poniższym artykule.

Ile kosztuje opiekunka do osób starszych? Zakres obowiązków

Zastanawiając się, ile kosztuje prywatna opiekunka do osoby starszej, należy zadać sobie pytanie, jaki jest jej zakres obowiązków. Wykonywanie podstawowych czynności kilka razy w tygodniu zawsze będzie mniej kosztowne niż pełna opieka świadczona przez 7 dni w tygodniu. Rodzaj wymaganej opieki jest także decydujący w wyborze osoby o określonych kompetencjach. Inne uprawnienia może mieć osoba pomagająca w obowiązkach domowych, a inne podająca leki i zajmująca się pielęgnacją seniora.

Koszty zatrudnienia opiekunki do starszej osoby zależą od poziomu opieki, jakiej dana osoba wymaga. Niektóre osoby potrzebują jedynie lekkiej pomocy w domowych obowiązkach i codziennych czynnościach, takich jak sprzątanie, gotowanie, zakupy i pomoc przy higienie osobistej. Inni natomiast potrzebują intensywniejszej opieki, obejmującej nadzór medyczny, pomoc w kąpieli, zmianie pieluch czy zastrzyki i podawaniu leków. Im wyższy poziom opieki, tym zazwyczaj wyższe są koszty.

Ile kosztuje opiekunka osoby starszej i od czego to zależy?

Aby odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje wynajęcie opiekunki do osoby starszej, należy uświadomić sobie, od czego może być uzależniona cena. Oprócz wymienionych już potrzeb seniora pod uwagę należy wziąć także:

  • kwalifikacje opiekunki – koszty opiekunki do starszej osoby mogą różnić się w zależności od jej kwalifikacji i doświadczenia. Opiekunki z odpowiednimi kwalifikacjami medycznymi lub specjalistycznymi umiejętnościami mogą mieć wyższe stawki. W przypadku osób o szczególnych potrzebach zdrowotnych konieczne może być zatrudnienie wykwalifikowanej pielęgniarki, co wiąże się z większymi kosztami;
  • dojazdy – to, ile bierze opiekunka osoby starszej, uzależnione jest także od odległości jej miejsca zamieszkania od mieszkania seniora. Dłuższe dojazdy wymagają większych nakładów finansowych oraz zajmują więcej czasu;
  • wymiar czasu pracy – cena opiekunki do starszej osoby może być uzależniona od liczby godzin, przez które jest ona potrzebna. Niektórzy seniorzy wymagają całodobowej opieki, podczas gdy inni potrzebują jedynie kilku godzin dziennie lub kilku dni w tygodniu. Godziny pracy opiekunki i jej dostępność mają wpływ na ogólny koszt usługi;
  • lokalizację – koszty życia, wynagrodzenia pracowników i dostępność usług mogą się znacznie różnić między różnymi regionami, miastami czy krajami. Przykładowo w dużych miastach ceny opieki mogą być wyższe niż na wsi.

Biorąc pod uwagę powyższe zmienne, odpowiedź na pytanie ile kosztuje godzina opieki nad osobą starszą, może być w każdym przypadku inna. Szacuje się, że ceny rozpoczynają się od 25 zł za godzinę, biorąc pod uwagę podstawową pomoc.

Ile kosztuje wynajęcie opiekunki do osoby starszej?

Ile za godzinę opieki nad starszą osobą? Tak możesz sfinansować usługę!

Zatrudnienie prywatnej opiekunki do osoby starszej może stanowić poważne obciążenie domowego budżetu. Niestety w większości przypadków wysokość emerytury nie pokrywa nawet podstawowych kosztów, dlatego konieczne jest poszukiwanie dodatkowych możliwości finansowania opieki. Aby zatrudnienie opiekunki było możliwe, warto zwrócić uwagę na:

  • dodatek pielęgnacyjny – przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 75 lat i wynosi 294,39 zł.
  • 500+ dla seniora – jeśli emerytura, renta lub inny dochód nie przekraczają kwoty 1657,80 zł brutto, wówczas otrzymasz świadczenie 500+ w pełnej wysokości.
  • renta dożywotnia – to propozycja dla osób starszych, które posiadają własną nieruchomość. Wówczas po podpisaniu umowy z profesjonalną firmą zajmującą się tego typu świadczeniami, senior otrzyma comiesięczną wypłatę w zamian za przekazanie praw własności do danej nieruchomości.

Pamiętajmy, że dobrej jakości opieka dla osób starszych jest nieoceniona i może przyczynić się do poprawy dobrostanu i jakości życia seniora. Poszukując sprawdzonych wariantów opieki nad seniorem, warto sprawdzić też, ile kosztuje prywatny dom opieki. W tym przypadku renta dożywotnia pomoże sfinansować pobyt w placówce.